intranetlanguage / jezik

Študijska dejavnost | UNI študij | Seznam predmetov


Dinamika

Nosilci: prof. Boltežar MihaOpis predmeta

Kinetika točke. Newtonovi zakoni, gibalna in vrtilna količina, sunek sile. Mehansko delo, kinetična in potencialna energija, moč.
Kinetika sistema točk in togega telesa. Sistem masnih točk in togo telo. Zakon o gibanju masnega središča, zakon o vrtilni količini. Masni vztrajnostni momenti, kinetična energija. Vrtenje togega telesa okrog stalne osi. Vztrajnik, kinetika ravninskega gibanja togega telesa. Vrtenje togega telesa okrog stalne točke. Trk in udar.
Analitična mehanika. Princip virtualnega dela. Razširitev na dinamične sisteme - LaGrangeve enačbe druge vrste. Hamiltonov princip.
Vibracije.
Sistemi z 1 prostostno stopnjo. Lastna nedušena in dušena nihanja. Vibracijska energija. Vsiljena nihanja zaradi harmonske motnje. Kritična vrtilna hitrost rotorja. Vibroizolacija. Merilniki vibracij.
Sistemi z večprostorskimi stopnjami. Lastna nedušena nihanja. Matrični zapis, uporaba računalniških programov. Statična in dinamična vezava kordinat, glavni kordinatni sistem. Vsiljena nihanja zaradi harmonskih motenj. Izračun amplitud vsiljenih nihanj. Vpliv dušenja.Študijske smeri:Gradiva

Spletna stran predmeta