Fakulteta za strojništvo utrdila sodelovanje s Skupino Gorenje

datum: 17.04.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani nenehno stremi k znanstveni odličnosti, ki jo aktivno aplicira v realno industrijsko okolje doma in v tujini. Uspešen prenos znanstvenih in tehnoloških rešitev v industrijsko okolje potrjuje tudi podpis krovne pogodbe o sodelovanju s Skupino Gorenje.

S pogodbo Fakulteta za strojništvo nadgrajuje in hkrati utrjuje medsebojno sodelovanje na področju raziskovalno-razvojnih projektov, povezanih z raziskavami, razvojem in izboljšavami ter preizkušanjem kakovosti izdelkov, storitev in proizvodnih tehnologij. S skupnim sodelovanjem se bodo inovativne ideje prelile v inovativne izdelke z izboljšanimi funkcionalnostmi, ki jih razvijajo v podjetju.

Polega znanstvenega raziskovanja je poslanstvo fakultete izobraževanje kadrov, ki bodo pripravljeni na izzive sodobnega strojništva. Podpisana krovna pogodba Fakultete za strojništvo z Gorenjem odpira tudi sodelovanje na kadrovskem in izobraževalnem področju. S tem se bodo okrepile možnosti vključevanja študentov v projekte, opravljanja praktičnega usposabljanja, hkrati pa bo Gorenje razpisovalo kadrovske štipendije za študente strojništva na vseh stopnjah študija.

Fakulteta za strojništvo UL je tudi sicer ponosna razvojna partnerica vodilnih slovenskih tehnoloških podjetij, katerim ponuja projektno sodelovanje na najbolj zahtevnih nalogah. V letu 2017 je na fakulteti teklo 40 mednarodnih raziskovalnih projektov ter 190 tržnih projektov z gospodarstvom. Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, prof. dr. Tomaž Katrašnik, meni, da je uravnoteženo pedagoško in znanstveno-raziskovalno ter razvojno delo Fakultete za strojništvo, ki ga izvaja v interakciji z industrijskim okoljem, ključno za učinkovito podporo razvoja gospodarskega in družbenega okolja.

V Gorenju poudarjajo, da je sodelovanje z znanstvenimi ustanovami zanje ključnega pomena, saj lahko z roko v roki ustvarjajo koristi tako za podjetja, raziskovalne ustanove in družbo kot celoto. Prav zdaj tako na trg prihaja nova generacija pralnih in sušilnih strojev Gorenje WaveActive, kjer so pri razvoju sodelovali tudi študenti in raziskovalci Fakultete za strojništvo. Ti so med drugim izpopolnjevali ter preučevali učinkovitost novih tehnologij pranja in sušenja, ki so vgrajene v najnovejše naprave.

 

s

Foto: Arhiv Skupine Gorenje

nazaj na seznam