Objavljen je razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018 - razpis MR+

datum: 21.05.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 

Univerza v Ljubljani je v ponedeljek 21. maja objavila Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018, ki se bodo prijavili k mentorjem izbranim na Javnem razpisu ARRS za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+. V okviru sheme financiranja MR+ so bili mentorji novim mladim raziskovalcem izbrani na osnovi kriterija znanstvene odličnosti in ob pogoju, da je od zagovora prvega doktorata mentorja novega mladega raziskovalca minilo najmanj 11 in ne več kot 17 let.
 

Rok za prijavo je 22. junij 2018 do 23.59.

Mentorji na Fakulteti za strojništvo UL:

  • prof. dr. Tomaž Katrašnik
  • izr. prof. dr. Janez Povh
  • doc. dr. Henri Orbanić

Zraven tega prvega razpisa, kjer se bodo kandidati prijavili k mentorjem izbranim na Javnem razpisu ARRS za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+, bo UL predvidoma v začetku ali sredini junija objavila tudi drugi razpis, kjer se bodo kandidati prijavili k mentorjem, ki so bili predlagani s strani raziskovalnih programov, ki so dobili mentorska mesta na podlagi prijave na Javni poziv ARRS za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2018.

Več informacij na https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/.

Predstavitev programa Mladi raziskovalci

Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Agencija financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program Mladi raziskovalci je vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Program uspešno poteka od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. 

 

s

 

 

nazaj na seznam