Odprt je urbanistični in arhitekturni projektni natečaj za nov objekt Fakultete za strojništvo UL

datum: 19.07.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 

Fakulteto za strojništvo na obstoječi lokaciji na Aškerčevi cesti že nekaj časa dušijo prostorske omejitve, ki se nanašajo predvsem na premajhne ter neustrezne prostore laboratorijev, zato je nov objekt za razvoj fakultete nujen. Fakulteta je v povezavi z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije odprla dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni) projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte. Natečaj, ki je odprt do 7. novembra 2018, istočasno poteka tudi za nov objekt Fakultete za farmacijo.

Z natečajem bo Fakulteta za strojništvo pridobila kakovostne arhitekturne in urbanistične rešitve, ki bodo omogočale izbiro najustreznejše. Z novo lokacijo na Brdu in z učinkovito prostorsko rešitvijo bo fakulteta lažje zagotavljala visoko stopnjo odličnosti ter s tem intenzivneje prenesla nova raziskovalna spoznanja v industrijsko okolje. Študij strojništva se je spremenil iz klasičnega predavateljskega načina v razvojno in raziskovalno delo v laboratorijih, ti so osnova za produkcijo uspešnega kadra, ki ga gospodarstvo že v tem trenutku nujno potrebuje.

Natečaj opredeljuje urbanistično zasnovo umestitve in arhitekturno zasnovo stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin, morajo pedagogom in študentom zagotavljati kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske in druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Besedilo celotnega natečaja je objavljeno na spletni strani ZAPS.

 

s

nazaj na seznam