Študentje predstavili svoje raziskovalno delo na Študentski tehniški konferenci ŠTEKAM

datum: 18.09.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 

Aktivno raziskovalno delo je tisto, ki prinaša najbolj poglobljeno znanje in vodi k novim spoznanjem ter odkritjem. Fakulteta za strojništvo UL z organizacijo Študentske tehniške konference ŠTEKAM študentom odpira vrata v znanstveno raziskovanje ter jih spodbuja pri iskanju inovativnih rešitev.

Študentska tehniška konferenca je potekala v četrtek, 13. septembra 2018, z začetkom ob 9. uri. Na konferenci je sodelovalo 24 študentov, ki so bili razdeljeni v dve vzporedni sekciji. Avtorice in avtorji so v desetminutnih predstavitvah predstavili rezultate svojega raziskovalnega dela z dodiplomskega in podiplomskega študija. Predstavitvam so sledila še vprašanja občinstva in zanimive diskusije.

Vsi predstavljeni prispevki bodo objavljeni v zborniku konference in vpisani v sistem Cobiss pod tipologijo Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci. Študentje bodo lahko sodelovanje na konferenci uveljavljali kot izjemen dosežek, ki je eden izmed pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Z vpisom članka v Cobiss bodo vsi sodelujoči pridobili uradno dostopno referenco o znanstvenem raziskovanju, kar pa je dobra popotnica pri kreiranju uspešne kariere.

Nad organizacijo konference že od vsega začetka bdi uredniški odbor, doc. dr. Tomaž Berlec, doc. dr. Miha Brojan in doc. dr. Boštjan Drobnič, promocijski sponzor dogodka pa je strokovno-znanstvena revija Ventil, ki bo objavila, po mnenju strokovne komisije, najboljši prispevek.

 

Foto: Arhiv FS

 

nazaj na seznam