Izšla je nova številka revije Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering

datum: 18.10.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije (Energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno strojništvo, mehanika in materiali itn.). Obravnava dejavnosti, kot so: projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja itn. na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved.

Kazalo:

David Muženič, Jaka Dugar, Davorin Kramar, Matija Jezeršek, Franci PušavecImprovements in Machinability of Zinc Oxide Ceramics by Laser-Assisted Milling

Daniel Miler, Stanko Škec, Branko Katana, Dragan Žeželj: An Experimental Study of Composite Plain Bearings: The Influence of Clearance on Friction Coefficient and Temperature

Thangavel Yuvaraj, Paramasivam Suresh: Analysis of EDM Process Parameters on Inconel 718 Using the Grey-Taguchi and Topsis Methods

Fariha Mukhtar, Faisal Qayyum, Hassan Elahi, Masood Shah: Studying the Effect of Thermal Fatigue on Multiple Cracks Propagating in an SS316L Thin Flange on a Shaft Specimen Using a Multi- Physics Numerical Simulation Model

Mohammad Hadi Izadi, Shahrokh Hosseini Hashemi, Moharam Habibnejad Korayem: Buckling of Joined Composite Conical Shells Using Shear Deformation Theory under Axial Compression

Roman Satošek, Michal Valeš, Tomaž Pepelnjak: Study of Influential Parameters of the Sphere Indentation Used for the Control Function of Material Properties in Forming Operations

Chang Wang, Jun Liu, Zhiwei Luo: Suppression of Self-Excited Vibrations in Rotating Machinery Utilizing Leaf Springs

Revija je prosto dostopna na povezavi.

nazaj na seznam