Izšla je jubilejna številka revije Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering

datum: 22.11.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije (Energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno strojništvo, mehanika in materiali itn.). Obravnava dejavnosti, kot so: projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja itn. na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved.

Dvojna številka Strojniškega vestnika – Journal of Mechanical Engineering je posvečena jubileju ob 100 letnici ustanovitve današnje Univerze v Ljubljani (UL), takrat poimenovane kot Vseučilišče Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev in 100 letnici študija strojništva na Slovenskem. Predstavljen je del raziskovalnih dosežkov znanstvenikov in mladih raziskovalcev na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani v sedanjem času.

Kazalo:

Parham Kabirifar, Andrej Žerovnik, Žiga Ahčin, Luka Porenta, Miha Brojan, Jaka Tušek: Elastocaloric Cooling: State-of-the-art and Future Challenges in Designing Regenerative Elastocaloric Devices

Primož Ogrinec, Janko Slavič, Miha Boltežar: Harmonic Equivalence of the Impulse Loads in Vibration Fatigue

Mija Sežun, Janez Kosel, Mojca Zupanc, Marko Hočevar, Janez Vrtovšek, Martin Petkovšek, Matevž Dular: Cavitation as a Potential Technology for Wastewater Management – An Example of Enhanced Nutrient Release from Secondary Pulp and Paper Mill Sludge

Niko Herakovič, Hugo Zupan, Miha Pipan, Jernej Protner, Marko Šimic: Distributed Manufacturing Systems with Digital Agents

Božidar Šarler, Tadej Dobravec, Gašper Glavan, Vanja Hatić, Boštjan Mavrič, Robert Vertnik, Peter Cvahte, Filip Gregor, Marina Jelen, Marko Petrovič: Multi-Physics and Multi-Scale Meshless Simulation System for Direct-Chill Casting of Aluminium Alloys

Luka Sterle, Damir Grguraš, Matjaž Kern, Franci Pušavec: Sustainability Assessment of Advanced Machining Technologies

Rok Petkovšek, Vid Agrež, Jaka Petelin, Luka Černe, Udo Bünting, Boštjan Podobnik: Pulses on Demand in Fibre and Hybrid Lasers

Klemen Zelič, Igor Mele, Ivo Pačnik, Jože Moškon, Miran Gaberšček, Tomaž Katrašnik: Revealing the thermodynamic background of the memory effect in phase separating cathode materials

Žiga Lampret, Gorazd Krese, Matjaž Prek: The Effect of Population Aging on Heating Energy Demand on National Level: A Case Study of Slovenia

Mitjan Kalin, Marko Polajnar, Maja Kus, Franc Majdič: Green Tribology for the Sustainable Engineering of the Future

Viktor Šajn: Semi-Analytic Multidimensional Algorithm for Aircraft Design Optimization: Student Design Build Fly (DBF) Competition

 

Revija je prosto dostopna na povezavi.

STROJNIŠKI VESTNIK2        STROJNIŠKI VESTNIK3

 

 

nazaj na seznam