PROF. DR. IZTOK GOLOBIČ JE PREJEMNIK ZLATE PLAKETE UL

datum: 03.12.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, je na slavnostni seji Senata, 3. decembra 2019, točno na 100 rojstni dan univerze, podelil priznanja Univerze v Ljubljani. Zlato plaketo Univerze v Ljubljani je na slovesnosti prejel prof. dr. Iztok Golobič, vodja Laboratorija za toplotno tehniko na Fakulteti za strojništvo. Zlato plaketo rektor podeljuje posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze.

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, je ob rojstnem dnevu izpostavil, da Univerza v Ljubljani že od samega začetka delovanja z znanjem prispeva k napredku države in družbe, da si za napredek Univerze vsak dan prizadevajo vsi zaposleni in študenti ter da se veseli njene prihodnosti. »Smo celovita univerza, nudimo študij na praktično vseh področjih. Naši raziskovalci in alumni so gonilna sila raziskav, novih dognanj, mednarodnih dosežkov, s katerimi si Slovenija utrjuje mednarodni ugled.«

Zlato plaketo, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze, je letos prejelo 15 profesorjev Univerze v Ljubljani.

Več o dogodku si lahko pogledate tukaj.

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo!

 

PREDSTAVITEV NAGRAJENCA

Prof. dr. Iztok Golobič je od  leta 1998, ko je ustanovil Laboratorij za toplotno tehniko na UL FS tudi njegov vodja, izmenjaje pa od istega leta naprej tudi predstojnik Katedre za procesno tehniko. Trenutno opravlja tudi vloge senatorja, predstojnika katedre, vodje laboratorija ter je predsednik Komisije za prostor na Fakulteti za strojništvo, hkrati je tudi član Komisije za inovacije na Univerzi v Ljubljani. Pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu je ves čas izrazito usmerjen v porabo vrhunskih znanstvenih rezultatov v industrijsko prakso. Vsakodnevno je v stiku z realnimi problemi slovenskega gospodarstva in sodeluje z vrhunskimi univerzami v svetovnem merilu. 

 

nazaj na seznam