GOSTILI SMO NAJSTAREJŠEGA DIPLOMANTA FAKULTETE

datum: 13.02.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

V posebno čast nam je, da nas je obiskal in nagovoril nekdanji profesor, ki je star kot Univerza v Ljubljani. Namreč, ni ravno vsak dan, ko fakulteta lahko gosti diplomanta številka 16. Konec meseca januarja je prof. Franc Gologranc praznoval častitljivih 100 let, konec meseca februarja pa bo profesor Gologranc praznoval še eno visoko obletnico. Mineva namreč tudi 70 let od njegove diplome, pridobljene na takratni Tehniški fakulteti v Ljubljani. Veseli in ponosni smo, da smo prof. dr. Francu Golograncu lahko pripravili slovesnost ob njegovem visokem jubileju. Ob tej priložnosti smo se mu lahko zahvalili za dolgoletno zavzeto delovanje in izjemen prispevek k institucionalnemu izobraževanju s področja preoblikovanja. Naj še enkrat poudarimo naše spoštovanje in zahvalo prof. Golograncu, za vse kar je ustvaril na naši fakulteti, v slovenskemu gospodarstvu in družbi nasploh, saj nas ti nazori, vrednote in delo vodijo tudi sedaj, v današnjem času.

ff fff fff fff fff ff ff ff ff ff

O PROFESORJU

Dolgoletni profesor Fakultete za strojništvo prof. dr. Franc Gologranc se je rodil leta 1920 v Slovenjskih Konjicah. Po maturi se je vpisal na tehniško fakulteto v Ljubljani, kjer je februarja 1950 – po šestletni prekinitvi študija zaradi vojne – diplomiral za strojnega inženirja. Sprva je bil konstruktor v projektivnem biroju Ministrstva za težko industrijo, v letu 1952 pa je bil imenovan za asistenta na inštitutu za mehansko tehnologijo Fakultete za strojništvo v Ljubljani. V letih 1952 do 1958 je bil dalj časa na podiplomskem študiju in specializaciji v Nemčiji.

Do leta 1960 je bilo strokovno in pedagoško delo prof. Gologranca usmerjeno v širše področje mehanske tehnologije in obdelovalnih strojev. Leta 1961 se je habilitiral za docenta za tehniko preoblikovanja in teorijo plastičnega preoblikovanja – takrat novo-vpeljani tehnološki disciplini na Fakulteti za strojništvo. V razdobju 1967-74 je občasno deloval kot znanstveni sodelavec na inštitutu za preoblikovalno tehniko Univerze v Stuttgartu, kjer je leta 1975 tudi doktoriral. Redni profesor na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je postal leta 1982. Tri desetletja je predaval tako na Fakulteti za strojništvo  v Ljubljani kot tudi v njenih dislociranih centrih po Sloveniji. Do upokojitve je bil mentor 7. modula in mentor prek 100 diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija strojništva.

Leta 1968 je ustanovil Laboratorij za preoblikovanje, v katerem so kmalu zatem stekle prve sistematične raziskave hladnega masivnega preoblikovanja jekel. Znanstveno raziskovalno delo je kasneje razširil še na področje identifikacije preoblikovalnosti tanke pločevine ter razvoj računalniško podprte strojne opreme za ugotavljanje preoblikovalnih karakteristik.

Prof. Franc Gologranc je bil nosilec številnih raziskovalnih nalog, sodeloval je tudi pri mnogih aplikativnih razvojnih nalogah za industrijo. Doma in v tujini je objavil 50 samostojnih člankov in razprav ter napisal 4 fakultetne učbenike in eno monografijo v tujini. Učbenik TEHNIKA PREOBLIKOVANJA, napisan že leta 1963, je doživel 2. izdajo v Mariboru, večkrat ponatisnjen pa je bil tudi njegov učbenik UVOD V PREOBLIKOVANJE iz leta 1978. Prva knjiga večdelne monografije PREOBLIKOVANJE, ki obravnava teoretične osnove, je izšla leta 1991, leta 1999 pa je napisal še 2. del monografije PREOBLIKOVANJE, v katerem je obravnavano preoblikovanje masivnih surovcev.

nazaj na seznam