AKTUALNE INFORMACIJE IN NAPOTKI V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (SARS-COvCoV-2)

datum: 28.03.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Obvestilo UL FS, 18.3.2020

Obvestilo zaposlenim in študentom na FS

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep. Do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 15.3.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.pdf

Glede na nove usmeritve Ministrstva za delo (MD) in danes prejeti ODLOK o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (priloga) poleg že posredovanih navodil izdajam v nadaljevanju navedene ukrepe za zaposlene z namenom preprečitve širjenja koronavirusa in ohranjanja temeljnih funkcij FS.

Konkretno (in poenostavljeno) pa te ukrepe na FS izvajamo na sledeči način:

 1. Vsi zaposleni ostanejo do nadaljnjega doma, če njihovo delo na FS ni nujno potrebno.
 2. Izvajajo se samo najbolj nujne aktivnosti po laboratorijih in v strokovnih službah. Nujne aktivnosti pomenijo, da bi bila škoda zaradi ne-izvedbe nesorazmerna s potencialnimi posledicami.
 3. Nujnost izvajanja katerekoli aktivnosti MORA NEPOSREDNO ODREDITI vaš predpostavljeni: vodja laboratorija, vodja katedre, vodja strokovnih služb ali dekan.
 4. V točki 3 omenjeni vodje LAB naj v največji možni meri (če je izvedljivo vsem), z dodelitvijo ustreznih nalog zagotovijo, da imajo vsi zaposleni omogočeno delo na domu, s čimer se ohrani 100 % osebni dohodek. Zaposleni, ki imajo odrejeno delo na domu izvajajo naročene obveznosti in so aktivno dosegljivi med 8. in 16. uro preko telefona, elektronske pošte, Skype, GoToMeteenig in drugih oblik oddaljenega dostopa. Vodje OE morajo sporočiti v KS (anja.novak@fs.uni-lj.si) imena zaposlenih, ki bodo delali na domu;
 5. V primeru, da to ni možno, bodo za uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja veljala navodila MD, ki jih bomo posredovali vodjem LAB.
 6. Vsi zaposleni, ki delajo na domu, morajo pisati časovnice: koliko časa, kaj in na kateri nalogi so delali vsak dan. Poročila se obvezno pošilja predstojnikom, vašim nadrejenim, tedensko  v petek. Tisti, ki vodijo evidenco preko programa Codeks, v rubriki ''Najava delovne odsotnosti'' izberete zadnjo rubriko DDomDo (Delo od doma – delovna obveznost).
 7. Strokovne naloge v strokovnih službah koordinira tajnik FS, dr. T. Češnovar.
 8. Predavanja in predavalniške vaje potekajo po urniku na daljavo, kot dogovorjeno. Laboratorijske vaje naj vodje prilagodijo na način, primeren za daljše časovno obdobje, da bodo študenti pridobili primerljive kompetence, kot doslej, in bodo na koncu semestra lahko ocenjeni.
 9. Način izvajanja kolokvijev in izpitov se še preverja na nivoju FS. Če načina izvedbe kolokvijev ne bo možno pravočasno določiti, se odpovejo. V primeru, da posamezni profesorji ali asistenti imate izdelan način za izvedbo kolokvijev in/ali izpitov, prosim sporočite vaše izkušnje in namero  izvedbe (obvezno) kolokvijev prodekanoma za 1. in 2. stopnjo.
 10. Laboratorijsko delo se prekinja v celoti, če ni urgentno oz. nujno zaradi nesorazmerne škode, ki bi pri tem nastala (npr. več-tedenski poskusi, nujni eksperimenti za industrijske projekte, ipd). Raziskovalci naj delajo na domu preostale aktivnosti, skladno z navodili vodje laboratorija.
 11. V primeru prihoda posameznika na FS, mora predstojnik oddelka v dogovoru s takim posameznikom zagotoviti, da v prostoru ni več kot ena oseba, da se redno na 2 uri zračijo prostori, da se redno na 1 uro čistijo skupne površine (kljuke, mize, ..) in podobni higienski ukrepi, kot so bili že predstavljeni.
 12. Vse razprave, sestanki, dogovori, navodila ipd. se izvajajo preko elektronskih poti ali telefona.
 13. Vse vitalne funkcije FS se bodo ohranile, za kar bo poskrbelo vodstvo in strokovne službe, ki bodo aktivno delovale v okviru danih možnosti na daljavo preko obstoječega telefona in e-pošte med 8. in 12. uro. Zaradi razmer bo seveda lahko prihajalo do manjših zamud, a zavedati se je treba, da je enaka situacija povsod po Sloveniji in Evropi, čemur se bodo vsi prilagajali.
 14. Administrativni ukrepi, odredbe, ipd. se bodo urejevali postopoma, tudi za nazaj. Zato predstojniki vse dvome nemudoma sporočite vodstvu oz. v dekanat in do razrešitve delujte dalje skladno z vašo presojo glede na dana navodila.
 15. Sedaj je nujno in najpomembnejše, da v največji možni meri ostanemo vsi zaposleni FS doma, preprečimo širjenje virusa in hkrati ohranimo lastno zdravje.
 16. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na svoje predstojnike oddelkov ali tajnika FS.

Z željo po ohranitvi zdravja.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 13.3.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Spoštovani!

Glede na ravno prejete Usmeritve MIZŠ in UL, poleg že posredovanih navodil izdajam v nadaljevanju navedene ukrepe za zaposlene z namenom preprečitve širjenja koronavirusa:

 1. Prepovedano je zbiranje ljudi na UL FS. Vsi neposredni stiki, ki niso nujno potrebni za izvajanje delovnega procesa (na primer: druženja po pisarnah in hodnikih, pitje kave v kofetarnici) so STROGO PREPOVEDANI. Komunikacijo opravljajte po telefon in preko elektronskih medijev. V primeru, da je osebni stik nujno potreben, upoštevajte razdaljo 3 m in dosledno spoštujte vsa že dana navodila.
 2. Pedagoški proces se v največji možni meri izvaja na daljavo v skladu z že danimi navodili.
 3. Če je možno, se raziskovalno delo izvaja na daljavo.
 4. Vodje OE morajo zagotoviti, da se izvajajo osnovne funkcije delovnega procesa, potrebne za ohranjanje premoženja, ob čim manjših neposrednih stikih, na daljavo in v elektronski obliki.
 5. V primeru, da delo posameznika ni nujno potrebno, se z vodjem OE dogovori za koriščenje lanskega letnega dopusta.
 6. Zaposlenim, ki so nujno potrebni za izvajanje delovnega procesa in kjer je to možno, se odredi delo na domu z odredbo dekana. Vodje OE morajo sporočiti v KS (kadrovska.sluzba@fs.uni-lj.si) imena zaposlenih, ki bodo delali na domu, da jim vročimo sklepe in o tem obvestimo inšpektorja za delo. Lahko so to vsi zaposleni v OE.
 7. Za delo na domu se vodi evidenca delovnega čas v obliki, kot do sedaj. Tisti, ki vodijo evidenco preko programa Codeks, v rubriki ''Najava delovne odsotnosti'' izberete zadnjo rubriko DDomDo (Delo od doma – delovna obveznost). O izrabi delovnega časa je potrebno voditi evidenco delovnega časa in jo skupaj s tedenskim poročilo posredovati na elektronski naslov neposredno nadrejenega vsak petek, najkasneje do 17.30 ure. Evidence se hranijo v OE.
 8. FS bo ob delavnikih odprta med 6. in 17. uro, ob sobotah bo zaprta.
 9. Strokovne službe bodo zagotovile osnovno podporo za ohranjanje delovanja FS na daljavo preko telefona in e-pošte. V izrednih primerih, ko problema ni možno rešiti brez neposrednega kontakta, se predhodno dogovori za srečanje med 8. in 12 uro.
 10. Sestanki in seje laboratorijev se izvajajo na daljavo, v kolikor je to možno.
 11. Seji KNNN in senata bosta potekali v predavalnici V/8 ob upoštevanju minimalne razdalje 3 m in že danih navodil. O načinu izvedbe ostali komisij senata odloči predsednik komisije. V primeru, da so potrebne neposredne seje, potekajo v V/8.

Ukrep velja do 31. 3. 2020 oz. do preklica.

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 11.3.2020

Spoštovani!

Na osnovi sklepa rektorja, ki smo ga ravno prejeli (priloga spodaj), se prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omeji osebne stike, kjer je le mogoče.

Poleg že sprejetih ukrepov se od danes tudi VL1 in VL2 ne izvajajo več v laboratorijih. Vsi nosilci predmetov naj prilagodijo izvedbo VL vaj danim možnostim z uporabo elektronskih oblik, kot to že velja za predavalniške vaje in predavanja.

Odpadejo tudi vsi izpiti in kolokviji, pri čemer bomo skušali raziskati možnosti za izvedbo le-teh na daljavo v elektronski obliki, o čemer vas bomo še obveščali.

Poleg pedagoških se tudi pri vseh ostalih osebnih stikih uporabi v največji možni meri ne-osebne oblike komunikacije (e-pošta, videokonference, telefonska komunikacija ipd.).

Sklep velja najmanj do 23. 3. 2020 oz. do preklica.

V prilogi spodaj vam tudi dopolnjeno navodilo UL o ukrepih za preprečevanje koronavirusa.

 

Lep pozdrav.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

 

Sklep Univerze v Ljubljani, 11.3.2020.pdf

Obvestilo UL MF, 11. 3. - Splošne informacije o preprečevanju širjenja okužbe.pdf

Dopolnitev verzije obvestila UL MF z dne, 6.3.2020 (vse dopolnitve so poudarjene v rumeni barvi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 10.3.2020

Spoštovani!

Vsa predavanja in predavalniške vaje potekajo od jutri, srede, 11. 3. 2020, naprej po urniku v “online” elektronski obliki.
Vsi študenti bodo prejeli vabilo učitelja ali asistenta preko e-sporočila s povezavo na predavanje.
Od jutri, 11. 3. 2020, potekajo vse laboratorijske vaje v malih in velikih skupinah v laboratorijih na fakulteti po urniku.
Podrobnosti o izvedbi vseh laboratorijskih vaj dobijo študenti na spletnih straneh predmeta (VIS), ki jih je potrebno redno spremljati zaradi morebitnih sprememb.

Lep pozdrav,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 9.3.2020

Spoštovani,

glede na navodilo UL se od danes naprej pri delu na FS uporabljajo v nadaljevanju navedeni ukrepi, ki so namenjeni preprečevanju širjenja okužb z novim virusom. Delo in pedagoški proces se nadaljujeta v predvidenem obsegu, zgolj način izvajanja se prilagodi trenutnim razmeram.

Izvajanje pedagoškega procesa:

 1. predavanja in vaje na FS se začasno prekinejo 9. 3. 2020 ob 12h z namenom priprave na prehod izvajanja v elektronski obliki in se nadaljujejo v elektronski obliki v sredo, 11. 3. 2020, po urniku;
 2.  predavanja in vaje se bodo izvajala preko GoToMeeting aplikacije po urniku od srede, 11. 3. 2020, naprej. Natančna navodila študentom in pedagoškim delavcem bomo posredovali tekom današnjega in jutrišnjega dne.

Splošna priporočila:

 1. odsvetujemo obiske zaposlenih in študentov v ogrožena območja,
 2. odsvetujemo obiske iz tujine iz ogroženih območij,
 3. ukinjamo vsa srečanja, kjer je v tesnem stiku več ljudi (kongresi, svečane akademije, podelitve diplom, športna vzgoja),
 4. zagovori zaključnih del se izvajajo brez občinstva,
 5. odpovedo se vsi nenujni sestanki in neposredni kontakti,
 6. komunikacija se opravlja preko telefona ali elektronskih medijev (e-pošta, skype, BlueJeans, GoToMeeting ...).

Trajanje ukrepov: do preklica.

Ukrepi so namenjeni izključno preprečevanju širjenja okužbe in naj ne povzročajo nepotrebnega vznemirjenja.

Lep pozdrav,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL MF, 6.3.2020 - Osnutek navodil za zaposlene in študente - novi koronavirus SARS-CoV-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 4.3.2020 - Dodatne usmeritve glede koronavirusa FW: Priporočilo NIJZ za preprečevanje okužbe s koronavirusom

 corona      KAJ JE KORONAVIRUS KAJ JE KORONAVIRUS

Spoštovani sodelavci / študenti / foreign students / zunanji sodelavci, obiskovalci Fakultete za strojništvo UL.

Skladno z navodili MIZŠ in Univerze v Ljubljani smo tudi na Fakulteti za strojništvo UL oblikovali koordinacijsko skupino, ki je pripravila akcijski Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela UL FS v času koronavirusa (SARS-CoV-2). Ob stalnem dopolnjevanju načrta bo skupina skrbela tudi za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času izvajanja preventivnih nalog in ob morebitnem pojavu koronavirusa (SARS-COvCoV-2). Skupino sestavljajo:

-  izr. prof. dr. Matija Jezeršek, prodekan

-  prof. dr. Tomaž Katrašnik, prodekan

- dr. Tone Češnovar, tajnik

- Anja Novak, vodja Kadrovske službe

- Vinko Tomc, vodja Tehnično vzdrževalne službe

Najprej želimo poudariti, da glede na trenutno epidemiološko situacijo delo na fakulteti poteka nemoteno po ustaljenem urniku. V prvi vrsti vas zato vse prosimo za umirjen odziv. Na fakulteti smo kot odziv na situacijo oblikovali strokovno koordinacijsko skupino, ki skrbi za pripravo Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na fakulteti, njegovo implementacijo in ob stalnem dopolnjevanju načrta tudi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa (SARS-CoV-2). Vse aktivnosti se bodo, glede na spreminjajočo se situacijo, sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj Univerze kot tudi s ključnimi inštitucijami v državi. Za zaposlene in za študente bomo zagotovili ustrezno obravnavo, če bi bila izkazana tveganja za okužbo. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali. Pripravljamo tudi protokole delovanja, ki vam jih bomo v najkrajšem možnem času posredovali. Do nadaljnjega delo na fakulteti in v strokovnih bazah poteka nespremenjeno, seveda ob intenzivnejšem izvajanju preventivnih ukrepov.

Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posreduje NIJZ in Svetovna zdravstvena organizacija – WHO ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – ECDC.

Ključni preventivni ukrepi so:

- izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;

- upoštevanje higiene kašlja;

PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA

- dosledno izvajanje higiene rok (predvsem izvajanje umivanja rok in upoštevanje principa nedotikanja);

NASVETI ZA UMIVANJE ROK

- v primeru, ko voda in milo nista dostopna, se namesto umivanja lahko poslužimo razkuževanja rok, pri tem za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo z vsebnostjo alkohola v razkužilu vsaj 60 %;

- izogibanje zaprtim javnim prostorom, kjer je veliko ljudi;

- kdor kaže znake bolezni, naj ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi ter zdravnika o simptomih najprej obvesti po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

SUM NA OKUŽBO 

 

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ in se nanje ustrezno odzivate.

Za vse informacije glede izvedbe delovnih ali študijskih obveznosti se lahko obrnete na naslov dekanat@fs.uni-lj.si, za vsa vsebinska vprašanja pa se obrnite na spletno stran NIJZ ali njihove kontaktne točke (031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).

Na podlagi analize morebitnih zapletov v dokument pripenjamo nekaj navodil za različne situacije in dodatna pojasnila:

Priloga 3.a Navodilo za zaposlene, ki se vračajo iz tujine

Priloga 3.b Priporocila za zaposlene, ki načrtujejo pot v tujino

Priloga 3.c Navodila za študente, ki se vračajo iz tujine.pdf

Priloga 3.d Obvestilo zaposlenim, ki bodo sprejeli gosta iz tujine

Priloga 3.e: Navodila za pedagoške delavce, kako ravnati v primeru, če se v pedagoški proces priključi študent z izraženimi simptomi (vročina, kašelj, dihalna stiska, itd.)

Priloga 3.f: Navodila glede čiščenja prostorov na fakulteti

Priloga 3.g: Navodila za dosledno zračenje prostorov

Priloga 3.h: Pojasnilo glede rabe razkužil

 

V primeru morebitnih vprašanj ali predlogov bomo veseli, če boste svoje predloge in opažanja delili z nami.

 

Z lepimi pozdravi,

Koordinacijska skupina Fakultete za strojništvo UL

 

 

 

 

 

nazaj na seznam