UPORABA (SUPER)KAVITACIJE

datum: 19.03.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Ekipa prof. dr. Matevža Dularja, dobitnika prestižne štipendije ERC, se ukvarja z raziskavami učinkov kavitacije, akustične, hidrodinamske in superkavitacije. Kavitacijo so do nedavnega povezovali le z negativnimi učinki, ki jih povzroča na hidravičnih strojih, npr. vodnih turbinah. Dandanes pa jo povezujejo z čiščenjem odpadne vode, kemijskimi sintezami, uničevanjem mikroorganizmov in virusov, nastajanjem nanodelcev in razgradnjo organskih spojin. S preučevanjem nekaterih izmed teh učinkov se ukvarjamo tudi v Laboratoriju za vodne in turbinske stroje (LVTS) Fakultete za strojništvo.

Rezultate nedavnih raziskav so objavili v prestižni reviji Ultrasonics Sonochemistry (IF: 7.279) z naslovom Application of (super)cavitation for the recycling of process waters in paper producing industry, kjer so predstavili pozitivne učinke kavitacije na procesne vode iz papirne industrije, kjer veliko težavo predstavljajo mikroorganizmi, ki se nahajajo v procesnih vodah, saj vplivajo na kakovost papirja. Da bi rešili ta problem, porabijo ogromne količine kemikalij, kar predstavlja velik strošek za industrijo in dodatno bremeni okolje. Izsledki raziskave so pokazali, da je ena od vrst hidrodinamske kavitacije, superkavitacija, učinkovito zmanjšala količino aerobnih in anaerobnih bakterij, kvasovk in bakterijskih spor v papirniški procesni vodi. Rotacijski generator hidrodinamske kavitacije razvit v LVTS, se je hkrati izkazal tudi za bolj ekonomičnega v primerjavi z drugimi kavitacijskimi napravami na voljo na tržišču. Pri kavitaciji se zaradi nastanka in kolapsa parnih mehurčkov v tekočini sproščajo velike količine energije, ki so gonilo mehanskih in kemijskih učinkov kavitacije. Zaradi takega načina delovanja kavitacije med samim postopkom ni potrebno dodajati kemikalij za uničenje mikroorganizmov. Take raziskave so zelo pomembne, saj lahko pripomorejo k zmanjšanju stroškov v papirni industriji ne da bi dodatno bremenili okolje.

paper1

 

nazaj na seznam