FS S PREDLOGI ZA BOJ PROTI NOVEMU KORONAVIRUSU

datum: 01.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Razmere v katerih smo se znašli v teh dneh so izredne. Naša življenja so se čez noč popolnoma spremenila, javno življenje je  povsem zamrlo. Vsi imamo zgolj en cilj: vzpostaviti normalne razmere in prav je, da pri doseganju tega cilja prispevamo po svojih najboljših zmožnostih.

Na Fakulteti za strojništvo UL želimo s svojim znanjem in izkušnjami pomagati v boju proti novem Koronavirusu, zato smo pripravili kopico predlogov,  ki bi  pri tem lahko koristili. Problematike smo se lotili celovito, saj smo predlagali različne možnosti na področju zaščite pred okužbami, detekcije okuženih, razvoja medicinskih naprav za bolne in ravnanja s kužnimi odpadki. Osredotočili smo se še na splošne ukrepe za preprečitev okužb ter na  spremljanje, analizo in napovedovanje okužb, predlagali pa smo tudi nekatere spremembe oziroma izboljšave v komuniciranju med časom epidemije.

Seznam predlogov ni končen, zato vabimo sodelavce Fakultete za strojništvo, da še naprej oddajajo predloge.  

Naše predloge želimo v čim večji meri realizirati zato se bomo obrnili tudi na pristojne institucije.

Predlogi idej za boj proti novemu Koronavirusu

Detekcija okuženih

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za toplotno in procesno tehniko,

Laboratorij za toplotno tehniko LTT

IR termografija za detekcijo oseb s povišano telesno temperaturo

V okviru LTT FS imamo možnost uporabe IR termografije za določanje oseb z vročino.

Konkretneje bi na podlagi dejanskih potreb po avtomatskem zaznavanju vročičnih oseb (letališča, bolnišnice, večja podjetja) lahko pripravili programsko opremo za avtomatsko zaznavanje in alarmiranje operaterja, s pomočjo IR kamer, ki so na voljo na FS.

Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

laboratorij: Laboratorij za lasersko tehniko (LASTEH)

Množični nadzor telesne temperature ljudi

Za zajezitev širjenja je ključnega pomena zgodnje odkrivanje oseb, ki imajo znake okužbe. Povišana temperatura je eden pomembnejših znakov.

V laboratoriju smo razvili nizkocenovni sistem ki vključuje termalno kamero za merjenje temperature kože. Razvita je tudi programska oprema za samodejno obdelavo meritev.

Predlagamo, da se sisteme množično namesti v vseh javnih zavodih, podjetjih in javnem prevozu. S tem se bo zmanjšala tudi možnost pojava drugega vala širjenja virusa.

Katedra za energetsko strojništvo KES,

Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS

Hitro zaznavanje povišane telesne temperature oseb

​V Laboratoriju za vodne in turbinske stroje imamo veliko izkušenj na področju brezstičnega merjenja temperature s pomočjo IR termografije. Dodatno je eno izmed temeljnih področij našega delovanja računalniško podprta vizualizacija in strojni vid. V relativno kratkem lahko zasnujemo sistem, ki bi v realnem času v množici oseb prepoznal tiste s povišano telesno temperaturo, kar bi vodilo k hitrejši izolaciji obolelih in tako bistveno pripomoglo k zaviranju rasti števila okuženih.

Zaščita pred okužbami

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Uporaba generatorjev ozona pri dezinfekciji

Ozon uspešno uničuje oziroma deaktivira različne bakterije, druge mikroorganizme ter viruse. V literaturi je znano, da ozon izredno učinkovito deaktivira številne viruse, med njimi npr. viruse gripe ter HIV. Glede na literaturo, bi lahko ozon, zaradi njegove mehanike delovanja na deaktivacijo oz. uničenje virusa, učinkovito deloval proti SARS virusu, ki je soroden današnjemu koronavirusu. Trenutno ne obstaja eksperimentalni dokaza, da je temu res tako. Smiselno bi bilo izvesti teste na zato pristojnih inštitucijah, ki bi preverile vpliv ozona na COVID-19. Ozon je v prekomernih količinah človeku škodljiv, zato se najverjetneje ne bi uporabljal za dezinfekcijo v direktnem stiku s človekom. Se pa ozon, po generaciji, relativno hitro razgradi nazaj v kisik. Torej bi se ga učinkovito lahko uporabilo pri razkuževanju medicinske opreme (najverjetneje za to že obstajajo naprave) in pa prostorov, preden se jih zasede z ljudmi. Lahko bi se ga uporabljalo tudi v nemedicinskih objektih, ki so tudi tekom karantene polne ljudi (npr. banke, trgovine, druge javne ustanove, proizvodnja). Na primer, po koncu delavnika. Prednost razkuževanja z ozonom pred aerosolnimi dezinfekcijskimi sredstvi je ta, da kot plin lahko prodre v vse konce prostora in s tem temeljiteje razkuži prostor oziroma katerikoli predmet. Zgoraj našteto je najprej potrebno testirati v primernem okolju. Pozitivna stran uporabe generatorjev ozona, če se izkažejo učinkoviti proti koronavirusu, je v njihovi nizki ceni ter dejstvu, da je na trgu moč kupiti številne različne generatorje (tudi za zrak).

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Uporaba UV-C seval za dezinfekcijo

Znano je, da UV-C učinkovito deluje za dezinfekcijo. Smiselno bi bilo preveriti delovanje UV-C na koronavirus preko zato pristojnih slovenskih inštitucij. V kolikor učinkovito deluje, bi morali vse prostore, kot so hodniki v vseh več-stanovanjskih objektih ali javnih objektih, industrijski obrati, trgovine in ostali prostori, kjer se ljudje gibljejo, opremiti s tovrstnimi sevali. Pred ukrepom bi morali preveriti vpliv UV-C na človeka pri izpostavljenosti v različnih časovnih intervalih, s čimer bi lahko zelo jasno postavili ukrepe glede na čas uporabe, vrsto prostorov, itd.

Skupina laboratorijev FS, ki so vključeni v program P2-0270 »Proizvodni sistemi, laserske tehnologije in spajanje materialov« (LATOP, MCE, LPA, LAKOS, FOLAS, LDSE, LAVAR, LAPS)

Kako vpeljati oz. povečati proizvodne kapacitete za izdelke, ki so nujno potrebni v trenutni krizi (zaščitna oprema,…)

Organizacija/optimizacija proizvodnje, kot na primer: vpeljava metode 5S v postopek priprave, izvajanja in zaključevanja dela na delovnem mestu (tudi pri intervencijah) pri čemer so dosledno upoštevana pravila zaščite, vključno z dekontaminacijo opreme po zaključenem delu.

Nudimo razvoj različnih sistemov za avtomatizacijo proizvodnje z namenom povečanja kapacitet: razvoj in izdelava mehatronskih ter optomehatronskih sklopov, sistemov s področja fotonike, elektronike, mikrokrmilniških in FPGA sistemov; spremljanje sistemov na daljavo, podatkovna analitika, strojno učenje, napovedni model, sočasen razvoj medicinskih pripomočkov.

Imamo izkušnje s sodelovanjem z industrijo (farmacija, proizvajalci medicinske opreme) in raziskovalci iz klinik. 

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Dezinfekcijska sredstva v vsako gospodinjstvo

Le nekatera gospodinjstva v Sloveniji imajo na voljo doma dezinfekcijska sredstva, še posebej v urbanem okolju. Predlagamo, da država poda javno naročilo slovenskim podjetjem (lahko tudi kmetijam) za proizvodnjo velike količine etanola 60-70 % in ga razdeli v vse javne objekte. Trgovine in lekarne pa zadolži, da to distribuirajo med ljudi.

Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja; Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo

Cenovno ugodna doma izdelana dezinfekcija za družine, podjetja in druge delovne skupine

Etanol (uporablja se npr. v vseh kemijskih laboratorijih) je dokaj poceni in dostopna sestavina, okoli 2€-3€/liter. V času pomanjkanja razkužil, ko ne hodimo v trgovino, ko manjka aparatov za razkužila ipd., lahko sami izdelamo priročno in poceni razkužilo za manjše skupine na delovnem mestu ali za družine.

Zmešamo alkohol in vodo v razmerju 2/3 : 1/3 in takoj dobimo poceni razkužilo s preko 60 % alkohola, ki je primerno za razkuževanje rok, pa tudi za delovne površine, kljuke, pulte ipd., ki jih redno večkrat dnevno čistimo po zelo ugodni ceni.

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Kompaktna dezinfekcijska naprava za tarčno dezinfekcijo zaščitnih oblek in pripomočkov

Predlagamo zasnovo tarčno dezinfekcijske naprave, ki bi delovala na tehnologiji sušilnega stroja in UV svetlobe. Na podlagi znanih podatkov o virusih (Koronavirus), bi zasnovali koncept nizko-energijske tarčno dezinfekcijske naprave (komore), ki bo omogočala dezinfekcijo zaščitnih oblek in pripomočkov v kontrolirani atmosferi.

Z ustrezno kombinacijo temperatur, relativne vlažnosti, tlaka, UV obsevanja in različnih plinskih atmosfer, bi naprava omogočala enostopenjsko ali večstopenjsko dezinfekcijo oblek in opreme. V okoljih, ki potrebujejo hitro dezinfekcijo, bi naprava omogočala hitro dezinfekcijo ob višji rabi energije. V običajnih pogojih pa bi naprava omogočala daljši cikel dezinfekcije ob znatno znižani rabi energije. Ponovna uporaba zaščitnega materiala bi vodila v zmanjšanje potrebnih energijskih in snovnih tokov za izdelavo novih zaščitnih oblek in pripomočkov za enkratno uporabo.

Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme,

Laboratorij za alternativne tehnologije LAT

Izdelava manjkajočih plastičnih delov (filtri, okvirji očal,…) s pomočjo aditivnih tehnologij 3D tiska: FDM, SLA.

Medicinskim delavcem pri delu na terenu primanjkuje zaščitne opreme. Nekatere komponente bi lahko izdelali s pomočjo aditivnih tehnologij. Prednost aditivnih tehnologij je njihova prilagodljivost, slabost pa nizka produktivnost. V zadnjih letih smo priča porasti FDM in SLA 3D tiskalnikov, tako v Sloveniji kot drugje po svetu. Skupnost je velika in zelo aktivna ter išče pot, kako pomagati v trenutni situaciji. Na spletu je mnogo projektov, ki z uporabo teh tehnologij skušajo pomagati.

Predlagamo, da številčnost skupnosti izkoristimo in jo usmerimo v reševanje specifičnega problema izdelave manjkajočih komponent, katere naj določi medicinska stroka. Mi pripravimo rešitve v obliki 3D modelov in navodil za izdelavo s postopkom 3D tiska. Skupnosti bomo predlagali množično izdelavo teh komponent, ki jih pošljejo v zbirni center. Z aktiviranjem celotne skupnosti lastnikov tiskalnikov bomo zaobšli slabost nizke produktivnosti posameznih tiskalnikov. V zbirnem centru bodo morali prejete komponente pred uporabo sterilizirati. Nevarnost pri predlaganem pristopu pomoči predstavlja morebitno kršenje intelektualne lastnine.

Alternativo množični izdelavi s 3D tiskom vidim v izdelavi silikonskih kalupov. S 3D tiskom izdelamo model na podlagi katerega izdelamo silikonske kalupe. Liti izdelki bodo manj porozni in tako bolj primerni kot del zaščitne opreme.

Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS,

Laboratorij za konstruiranje LECAD

Hitra izdelava kvalitetnih zaščitnih mask

Lahko bi razvili rešitev primerno za hitro izdelavo s postopkom 3D tiska. 

Usmerili bi se v razvoj maske, ki ne potrebuje daljših postopkov sestavljanja, omogoča hitro čiščenje in je dovolj ergonomska za nošenje čez celi dan. Tehnologija 3D tiska je le ena od metod, ni pa primarnega pomena. Iščemo tudi druge, hitrejše metode izdelave.

Medicinske naprave za bolne

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za energetsko strojništvo KES,

Laboratorij za energetske delovne stroje in tehnično akustiko LEDSTA

Sodelovanje pri razvoju in izdelavi respiratorjev

Laboratorij je v obsegu svojega pedagoškega dela pričel z delom študenta na diplomi, katerega cilj je razviti respirator.

Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja,

Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK

Sodelovanje pri razvoju in izdelavi respiratorjev

Laboratorij predlaga Izdelavo optimizacijskega logističnega sistema za distribucijo nujne medicinske opreme. Ta bi omogočala pregled nad potrebami, optimizirala poti in število prevoznih sredstev, omogočala pregled zaloge..

Katedra za toplotno in procesno tehniko, Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS

Sodelovanje pri razvoju in izdelavi respiratorjev

Laboratorij predstavlja glavno slovensko raziskovalno skupino na področju merjenja pretoka plinov. Respiratorji so se pokazali kot ključni dejavnik pri zdravljenju najbolj prizadetih bolnikov s COVID19. Skupina več laboratorijev bi lahko združila moči in razvila v sodelovanju z medicinskimi strokovnjaki sodoben in napreden respirator, domačega znanja in izdelave.

Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS,

Laboratorij za konstruiranje LECAD

Sodelovanje pri razvoju in izdelavi respiratorjev

Laboratorij bi se rad na podlagi svojih izkušenj pridružil ostalim zainteresiranim skupinam pri razvoju/izdelavi slovenskih respiratorjev.

Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV, Laboratorij za vrednotenje konstrukcij

Sodelovanje pri razvoju in izdelavi respiratorjev

Laboratorij bi se rad na podlagi svojih izkušenj in znanja s področja konstruiranja pridružil ostalim zainteresiranim skupinam pri razvoju/izdelavi slovenskih respiratorjev ali drugih naprav.

Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

laboratorij: Laboratorij za lasersko tehniko (LASTEH)

Sodelovanje pri razvoju in izdelavi respiratorjev

Laboratorij LASTEH razpolaga s številnimi laserskimi sistemi za mikroobdelavo, označevanje, graviranje, varjenje, vrtanje ali perforacijo kovinskih in organskih materialov. V kolikor je potrebna katera izmed omenjenih tehnologij, se z veseljem angažiramo.

Katedra za energetsko strojništvo KES,

Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS

​Oblikovanje aktivnosti na področju kontejnerskih mobilnih enot dopolnjene z tehnologijami – čisti prostori

​Na osnovi naše pobude je SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo organiziral aktivnost, preko smo vsi partnerji državi ponudili partnerstvo, ki bo sposobno v čim krajšem času (14 do 30 dni) zagotoviti, dobaviti in namestiti delujoče bivalne enote ali opremo, preurediti in opremiti obstoječe stavbe za namene zajezitve COVID-19.

 

Ravnanje s kužnimi odpadki

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za energetsko strojništvo KES,

Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS

Uničevanje Koronavirusa v bolnišničnih odplakah s pomočjo kavitacije

V Laboratoriju za vodne in turbinske stroje smo razvili sistem za čiščenje odpadnih voda, ki deluje pa principu kavitacije (v kombinaciji z drugimi metodami, na primer UV). Sistem smo že testirali na realnih vodah, kjer lahko učinkovito uničimo nekatere bakterije in viruse. Trenutno preverjamo, ali bi kavitacija lahko delovala tudi na Koronavirus. Na ta način bi lahko bistveno zmanjšali izpuste virusov v okuženih bolnišničnih odplakah. 

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Zmanjšanje odpadkov oz. primerno uničenje okuženih odpadkov

Zaradi uporabe mask in rokavic, ki so večinoma za enkratno uporabo, se bo zelo povečala količina teh odpadkov. Potrebno bi bilo že sedaj, ko jih še ni toliko, ozavestiti ljudi z odlaganjem teh odpadkov na zbirnih centrih, od koder bi morali biti prepeljani na neko centralizirano odlagališče, kjer se bodo skupaj uničili. Sicer se bo virus še naprej širil preko odpadkov, seveda pa tudi dodatno obremenil okolje.

 

Splošni ukrepi za preprečitev okužb

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Reci ne rokovanju

Za zajezitev epidemije in tudi nadaljnjih obolenj v času gripe in drugih respiratornih obolenj bi bilo smiselno v poslovnem svetu uvesti nove smernice brez dotičnega pozdrava. Z rokovanjem po nepotrebnem povečujemo širjenje bolezni in s tem ogrožamo sebe in druge.

Katedra za modeliranje v tehniki in medicini,

Laboratorijska enota za raziskave in analize prometnih nezgod LAPN

Uporabniški vmesniki, ki ne zahtevajo dotika rok

​Znano je, da virusi lahko na različnih površinah ostanejo aktivni tudi po več ur, zato je pomembno, da se z rokami čim manj dotikamo površin, ki so lahko okužene. Zelo izpostavljene so površine uporabniških vmesnikov različnih naprav, ki za vnos uporabljajo gumbe, tipkovnice ali zaslone na dotik (npr. dvigala in prodajni avtomati), zato je treba te naprave predelati tako, da jih bo možno upravljati brez dotika rok. Pri enostavnejših uporabniških vmesnikih (npr. dvigala) lahko to dosežemo s stopalkami za noge, pri kompleksnejših (npr. prodajni avtomati) pa s povezavo z mobilnimi telefoni uporabnikov ali uporabo naprav za radiofrekvenčno identifikacijo. Alternativni uporabniški vmesniki so v začetku lahko dodani klasičnim (ki se v primeru nevarnosti lahko zakrijejo in onemogočijo), kasneje pa jih v določenih primerih tudi popolnoma zamenjajo.

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Papirnate brisačke pred dvigali

Tipke v dvigalih sodijo med najbolj izpostavljene površine za prenos virusa. Pred dvigala bi lahko postavili majhne papirnate brisačke za enkratno uporabo, s katerimi bi uporabniki pritisnili tipko za priklic dvigala in izbiro nadstropja, nato pa bi brisačko odvrgli v koš. 

Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja,

Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK

Izdelava s strani stroke podprtih medijskih prikazov o možnosti izdelave zaščitnih sredstev na domu.

Poiskati možnosti za izdelavo zaščitnih sredstev na domu. Izdelava mask, razkužila... ter diseminacija javnosti npr. navodila preko TV, socialnih omrežij in posebnih spletnih strani.

Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja,

Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK

Uporaba mobilnih naprav za opozarjanje na ustrezno razdaljo med posamezniki

Uporaba mobilnega telefona, pametne zapestnice, ure ipd. za opozarjanje o prekratki medsebojni razdalji. Bluetooth, WI-FI... komunikacija , opcijsko tudi izdelava namenske opreme

Spremljanje, analiza in napovedovanje okužb

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za sinergetiko, Laboratorij za sinergetiko LASIN

Sistema za krajevno-časovno napovedovanje števila okuženih s COVID - 19.

Za učinkovito spremljanje stanja predvsem pa za pravočasno uvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov je osnovnega pomena informacija o trenutnem stanju ter napoved krajevnega in časovnega razvoja števila okuženih. Temelj za razvoj takega prediktivnega sistema so podatki, ki bi jih lahko pridobivali z v ta namen razvito mobilno aplikacijo preko katere bi občani, ki imajo znake okužbe lahko sporočali svoje stanje in lokacijo. S tem bi se pridobili trenutni dnevni podatki o lokaciji in številu potencialno okuženih. Časovna zgodovina zbranih podatkov o številu in lokaciji pa bi omogočala tudi razvoj sistema za krajevno-časovno napovedovanje števila obolelih.

Katedra za sinergetiko, Laboratorij za sinergetiko LASIN

Uporaba metod strojnega učenja za analizo podatkov COVID-19

Z znanji na področju statističnih metod in strojnega učenja lahko prispevamo na področju obdelave dostopnih podatkov o COVID-19 v smislu modeliranja, napovedovanja, analize vzrokov in posledic, iskanja signifikantnih dejavnikov, analize vzročnosti, tveganj, ukrepov, itd. Potrebovali bi dostop do razpoložljivih podatkov v Sloveniji in po možnosti tudi v tujini, kar bi omogočalo analizo različnih scenarijev širjenja in omejevanja epidemije. Smiselno bi bilo formiranje širše ekipe za modeliranje razpoložljivih podatkov, na ravni FS ali širše, ter informacijsko in komunikacijsko povezati različne institucije. Zelo uporabno bi bilo povezovanje podatkov o širjenju virusa s podatki mobilnosti prebivalstva (sklopitev z geo-aplikacijami). Predlagamo proučitev že obstoječih oz. nastajajočih aplikacij (glej povezave pod besedilom), po potrebi razvoj nove aplikacije, promocijo in uvajanje množične uporabe, ter informacijsko spremljanje in analizo podatkov.

• futurism.com/coronavirus-app-mit-safe-paths 

• fastcompany.com/90478703/an-app-for-tracking-coronavirus-in-your-community-is-almost-here

• spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/who-official-coronavirus-app-waze-covid19

• safepaths.mit.edu

• play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.privatekit

Metode komuniciranja med časom epidemije

Laboratorij FS

Kratek naslov predloga

Opis predloga

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Izboljšava baze podatkov in načina komuniciranja z javnostjo

V vseh medijih (radio, televizija, splet, socialna omrežja) kar mrgoli informacij, ki so površne, neustrezne, zasajujoče, nepravilne, zmedene, vzete iz konteksta, neuradne itd. Ustvariti bi bilo potrebno centraliziran portal (to bi moral prevzeti NIJZ), kjer bi vsak lahko dobil točne, preverjene in ažurne informacije o vsem, kar se tiče epidemije. NIJZ bi moral imeti večje zaupanje ljudi, kot pa neka lokalna fb skupina »korona strokovnjakov«. Izboljšati je potrebno nivo predstavitve zbranih podatkov, saj trenutno nekateri grafi kažejo da se epidemija umirja, kar pa ni nujno res.

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Delavnica za študente o pravilnem razumevanju medijev, informacijski pismenosti

V vseh medijih (radio, televizija, splet, socialna omrežja) kar mrgoli informacij, ki so površne, neustrezne, zavajajoče, nepravilne, zmedene, vzete iz konteksta, neuradne itd. Tale epidemija je lep primer tudi prenasičenosti vseh medijev z informacijami. Glede na odzive študentov opažamo, da nekaterim primanjkuje izkušenj in znanja o filtriranju pravih in pomembnih informacij, kar je sicer potrebno tudi s strokovnega vidika. Ko se zadeva z epidemijo umiri, bi bilo dobro razmisliti o kakšni delavnici za študente o tem.

Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE

Spletni tečaji za študente

Zdaj smo bili prisiljeni v online obliko poučevanja. Tudi po zaključku epidemije bi lahko ohranili nekaj spletnih tečajev – delavnic za kakšne vsebine, kjer ni potrebno delati eksperimentov (npr. informacijska pismenost, knjižnična znanja, pisanje zaključne naloge, projektno vodenje, itd.). Študenti bi lahko kak predmet opravili na tak način.

Za vse informacije prosimo kontaktirajte Službo za gospodarske zadeve in komuniciranje: katja.pustovrh@fs.uni-lj.si (tel: 01-4771-662)

nazaj na seznam