TERMODINAMSKO KONSISTENTEN ELEKTROKEMIČNI MODEL ZA MODELIRANJE IN VODENJE PEM GORIVNIH CELIC

datum: 14.05.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Potek staranja in pojavnost z njim povezanih degradacijskih pojavov v gorivnih celicah s protonsko izmenjevalno membrano (PEM) je močno pogojen z delovnimi pogoji. Zato je za uspešno preprečevanje staranja nujno natančno spremljanje in nadzor delovnih pogojev, kar omogoča modelsko osnovano vodenje s sistemom sklopljenih virtualnih tipal. V delu je predstavljena izpeljava in analiza novega termodinamsko konsistentno izpeljanega elektrokemičnega modela delovanja PEM gorivne celice, ki omogoča uspešnejšo uporabo modela v predhodno omenjenih kontrolnih aplikacijah. Zaradi termodinamsko konsistentne modelske osnove omogoča model natančnejše napovedovanje obratovalnih karakteristik izven učnega variacijskega prostora in enostavno ter uspešno parametrizacijo na majhnem naboru podatkov. Razviti model predstavlja pomemben korak v nadaljnjem razvoju virtualnih tipal, ki bodo omogočala daljšo življenjsko dobo PEM gorivnih celic in posledično uspešnejši preboj tehnologije.

Rezultati raziskave so plod uspešnega sodelovanja ekipe Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost – LICeM z Inštitutom za mehaniko in mehatroniko dunajske tehnične univerze. Aktualnost in pomembnost rezultatov potrjuje tudi nedavna objava v prestižni reviji Journal of Power Sources s faktorjem vpliva 7.467.

Vsebina izvirnega znanstvenega članka je prosto dostopna na povezavi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775320302330.

KATRAŠNIK

nazaj na seznam