PREUČEVANJE KEMIJSKIH IN MEHANSKIH UČINKOV KAVITACIJE

datum: 15.05.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Da bi razumeli kako kavitacija uniči organske snovi oziroma mikroorganizme, se v Laboratoriju za vodne in turbinske stroje (LVTS) v okviru ERC projekta CABUM ukvarjajo s preučevanjem kemijskih in mehanskih učinkov kavitacije. Rezultate nedavnih raziskav so objavili v prestižni reviji Chemical Engineering Journal (IF: 8.36), kjer so predstavili pomanjkljivosti metode za določanje kemijskih učinkov kavitacije. Nastanek in kolaps parnih mehurčkov v tekočini sprosti velike količine energije, kar vodi do kemijskih procesov povezanih s kavitacijo – nastanek hidroksilnih radikalov. Za ovrednotenje nastanka OH radikalov pri naprednih oksidacijskih procesih (npr. hidrodinamski kavitaciji), se velikokrat uporablja salicilno kislino. V omenjeni raziskavi so pokazali, da je za pravilno dolačnje nastanka OH radikalov, količina dodane salicilne kisline ključnega pomena. Če je koncentracija le-te previsoka, se zmanjša površinska napetost raztopine ter poveča dovzetnost mehurčkov za koalescenco, to pa nadalje povzroči anomalije v razvoju kavitacije. Rezultati objavljene študije kažejo, da je pri interpretaciji dobljenih rezultatov o količini nastalih radikalov pri hidrodinamski kavitaciji, in verjetno tudi pri drugih naprednih oksidacijskih procesih, potrebna posebna skrb, saj drugače lahko pride do napačnih zaključkov.

 

 

nazaj na seznam