DINAMIKA INTERAKCIJE MEHURČKA Z MEJO MED DVEMA KAPLJEVINAMA

datum: 17.06.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

V raziskavi so raziskovalci iz Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani (Laboratorij za vodne in turbinske stroje - LVTS in Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme - FOLAS) raziskali skoraj neznano dinamiko interakcije mehurčka z mejo med dvema kapljevinama. To področje je še posebej zanimivo zaradi uporabnosti pri postopku ultrazvočne priprave emulzij in za razumevanje interakcije deformabilnih struktur s kavitacijskimi mehurčki. Ugotovitve so objavili v reviji Ultrasonics – Sonochemistry (IF 7.279).

Raziskovalci so izvedli številne poskuse, pri katerih so na vsaki strani meje med oljem in vodo opazovali dinamiko mehurčkov. Meritve so podprli s simulacijami. Raziskali so podrobnosti interakcij mehurčkov z mejo (deformacija, penetracija). Na podlagi parametra anizotropije so pravilno napovedali, da se mehurček vedno usmeri proti meji, če raste v redkejši kapljevini in ustrezno stran od meje, če nastane znotraj gostejše kapljevine. Analizo so razširili na obravnavo odvisnosti med različnimi značilnostmi dinamike mehurčkov in parametrom anizotropije.

Končno so, na podlagi sedanje in predhodne, aplikativne, študije o pripravi emulzije, ponudili nov vpogled v fiziko ultrazvočne emulzifikacije in pokazali pot do optimizacije postopka.

Vsebina izvirnega znanstvenega članka je prosto dostopna na povezavi.

Dular 1 Dular 2


 

nazaj na seznam