PRENOS SLOVENSKEGA ZNANJA V TUJINO

datum: 11.09.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Fakulteta za strojništvo Univerza v Ljubljani (UL FS) je skupaj s kitajsko univerzo »Guangdong University of Petrochemical Technology« (GDUPT) na virtualnem sestanku podpisala aneks k pogodbi o sodelovanju. Podpis predstavlja pomemben korak v večletnih pogovorih med UL FS in GDUPT in je nadgradnja krovne pogodbe z Univerzo v Ljubljani podpisane septembra 2018. S podpisom aneksa je s Kitajsko vzpostavljeno sodelovanje pri prenosu znanja in ustanovitvi raziskovalnega inštituta na področju proizvodnih tehnologij mineralne volne. Poleg predstavnikov UL FS in GDUPT so bili ob podpisu na kitajski strani prisotni tudi predstavniki dveh proizvajalcev izolacijskih izdelkov iz mineralne volne, ki so izrazili veliko zanimanje za sodelovanje. GDUPT in UL FS sta se z aneksom dogovorili, da bosta do leta 2023 s skupnimi prizadevanji postavili Inštitut AMIMRI (»Advanced material intelligent manufacture research institute« oziroma Inštitut za raziskave inteligentnih proizvodnih metod naprednih materialov) v mestu Maoming v kitajski provinci Guangdong.

Glavni cilji sodelovanja so prenos obstoječega znanja iz slovenskega v kitajsko akademsko in industrijsko okolje, izgradnja eksperimentalnega laboratorija na lokaciji AMIMRI (na Kitajskem), vzpostavitev doktorskega študija na področju tehnologij mineralne volne, prijava skupnih slovensko-kitajskih raziskovalnih projektov in objava rezultatov skupnih raziskav inštituta v znanstvenih člankih in patentih. Obenem se načrtuje tudi raziskava trga mineralne volne na Kitajskem in navezovanje stikov z novimi podjetji, ki bodo v sodelovanju z AMIMRI inštitutom lahko znatno izboljšala razvoj tehnologije.  Za izpolnjevanje ciljev aneksa bo kitajski partner v obdobju treh let zagotovil 300.000 EUR sredstev za stroške dela slovenskih raziskovalcev, poleg tega pa še 250.000 EUR za materialne stroške izgradnje inštituta.

D D D

 

nazaj na seznam