NAGRADNI NATEČAJ ZA LOGOTIP FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO

datum: 16.10.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

NAGRADNI NATEČAJ ZA LOGOTIP FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO  

NAROČNIK  

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana  

TEMA NATEČAJA  

Fakulteta za strojništvo razpisuje nagradni natečaj za izdelavo novega logotipa Fakultete za strojništvo, ki bo odražal glavne značilnosti in dejavnosti fakultete.  

OBJAVA NATEČAJA  

Natečaj bo objavljen na spletni strani in na družabnih omrežjih Fakultete za strojništvo.  

TRAJANJE NATEČAJA  

Natečaj bo trajal od 16. oktobra do vključno 15. decembra 2020.  

POGOJI ZA SODELOVANJE  

Na natečaju lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe.  

VSEBINA NATEČAJA  

Naročnik natečaja išče idejno rešitev za boljšo prepoznavnost fakultete-logotip. V primeru izbora bo izbrani logotip uradni simbol fakultete in se bo uporabljal na vseh poslovnih, promocijskih in informativnih gradivih: brošure, učbeniki, knjige, vabila, letaki, dopisi, spletna stran, družabna omrežja itd.
Pri pripravi idejnih rešitev udeleženci sledijo opisu Fakultete za strojništvo.   

LOGOTIP  

Kriteriji za izbor:

- izvirnost,
- lahka prepoznavnost;
- edinstvenost
- likovna čistost in originalnost;
- vsestranska uporabnost;
- enostavna zapomljivost logotipa.  

Logotip mora vsebovati:

- vektorsko obliko na formatu A4 (shranjen kot pdf datoteka);
- barvno in črno-belo različico logotipa;
- angleško različico logotipa:
- različico logotipa, ki vključuje slovenski slogan Poganjamo prihodnost
- različico slogana, ki vključuje angleški slogan We propel the future
- izbor tipografije;
- izbor barvne sheme (CMYK protokol);
- poleg grafične rešitve mora predlog vsebovati tudi idejne rešitve za brošure, učbenike, knjige, letake, promocijske materiale;
- opis idejne rešitve do 1200 znakov s presledki.   Vsak udeleženec lahko v tem sklopu natečaja sodeluje z največ dvema rešitvama. Vsaka rešitev mora biti celostna in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.  

STROKOVNA KOMISIJA  

Osemčlansko komisijo za ocenjevanje predlogov sestavljajo: prof. dr. Mitjan Kalin (dekan FS), prof. dr. Tomaž Katrašnik (prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje FS), prof. dr. Andrej Kitanovski (Prodekan za pedagoško dejavnost II. in III. stopnje FS), izr. prof. dr. Matija Jezeršek (Prodekan za pedagoško dejavnost I. stopnje FS), dr. Tone Češnovar (tajnik FS), Grega Tomažin, mag. graf. inž., predstavnik Študentskega sveta FS in predstavnik stroke.  

NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE  

Naročnik bo glede na odločitev komisije obvestil avtorja izbranega natečajnega predloga v spodaj določenem roku. Avtorju oziroma avtorjem izbranega natečajnega predloga bo naročnik podelil denarno izplačilo v višini 3.000,00 €. Denarno izplačilo bosta dobila tudi drugo in tretje uvrščeni, ki bosta prejela izplačilo v višini 500,00 €.
Nagrada je v bruto znesku in vsebuje odkup materialnih pravic za uporabo idejne rešitve. Nagrada je izplačljiva v roku 30 dni po objavi rezultatov.
V primeru, da nobeno od prejetih del vsebinsko in kakovostno ne ustreza, si strokovna komisija pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.
Sodelujoči naročniku neodplačno, časovno in krajevno neomejeno dovoljujejo javno objavo njihovih del. Sodelujoči z oddano prijavo za sodelovanje v natečaju soglašajo, da v primeru, da bodo izbrani za nagrado, na naročnika prenesejo vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega izdelka (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). Naročnik lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe ter za vse potrebe z naročnikom povezanih oseb v Sloveniji in tujini. Naročnik lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe. Naročnik lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe, ki jih izvedejo organizatorji, dodajanje novih ali spremenjenih oznak, dodajanje znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih.  

ODDAJA NATEČAJNIH PREDLOGOV  

Zadnji rok za oddajo natečajnih predlogov je 15. december 2020 (do polnoči) po elektronski pošti na: pr@fs.uni-lj.si z zadevo »Natečaj logotip Fakulteta za strojništvo«. Predlogu dodajte izpolnjeno prijavnico in izjavo z vsemi zahtevanimi prilogami.  

OBJAVA REZULTATOV  

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do 15. 1. 2021.
Rezultate natečaja bo naročnik objavil najkasneje 20. januarja 2021 na spletni strani Fakultete za strojništvo in na socialnih omrežjih.  

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da naročnik natečaja hrani in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.  

DODATNE INFORMACIJE
Dodatna pojasnila v zvezi z natečajem dobite na elektronski pošti: pr@fs.uni-lj.si  

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Prijavnica in izjava za natečaj ter opis Fakultete za strojništvo.  

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

nazaj na seznam