NOVA METODA IDENTIFIKACIJE POLNEGA POLJA POMIKOV PRI NIHANJU PROŽNE STRUKTURE

datum: 18.11.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci Fakultete za strojništvo so predstavili novo metodo identifikacije polnega polja pomikov pri nihanju prožne strukture preko meritev s hitro kamero.  Z metodo dinamskega podstrukturiranja so kot prvi predstavili sintezo meritev hitre kamere ter diskretnih meritev s pospeškomeri v t.i. hibridni model. Tovrstni model podeduje visoko prostorsko ločljivost meritve hitre kamere ter natančnost, ki jo v sistem vnese direktna meritev pospeškov. Predstavljena metoda je bila objavljena v eni od vodilnih znanstvenih revij na področju mehanskih sistemov ter procesiranja signalov Mechanical Systems and Signal Processing (IF=6.471).  Natančni hibridni postopek meritev polnega polja frekvenčnih prenosnih funkcij odpira nove možnosti na področju strukturne dinamike ter dinamike podstrukturiranja.

cepon

Meritev odziva s  hitro kamero postaja v strukturni dinamiki prepričljiva alternativa konvencionalnim merilnim postopkom (pospeškomer, laserski vibrometer, itd.). Izmerjeno polje odzivov s uporabo optičnih sistemov v splošnem izkazuje visoko raven šuma, še posebej v visokofrekvenčnem območju, kjer so amplitude pomikov relativno majhne. V tem prispevku je predlagan novi pristop za izboljšano eksperimentalno identifikacijo polnega polja pomikov z uporabo pristopa dinamičnega podstrukturiranja. Uporabljena metoda mešanja ekvivalentnih odzivnih modelov služi za postavitev t.i. hibridnega odzivnega modela, ki združuje meritve hitre kamere ter diskretne meritve opravljene z pospeškomerom. Meritev s hitro kamero v hibridni model vnese visoko prostorsko ločljivost, meritve pospeškov pa v sistem vnašajo natančne diskretne meritve dinamskega odziva. Eksperimentalna validacija metode izkazuje višjo stopnjo natančnosti rekonstruiranega polja pomikov ter s tem  visoko uporabno vrednost na področju strukturne dinamike.

Povezava do prispevka: http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107263

cepon

 

 

nazaj na seznam