USPEŠNA PRIJAVA EKIPE LABORATORIJA LTE V PROGRAMU OBZORJE 2020

datum: 29.12.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 

Uspešna prijava ekipe Laboratorija za termoenergetiko LTE na razpisu v programu Obzorje 2020 marca letos je Fakulteti za strojništvo UL prinesla udeležbo v konzorciju projekta eGHOST (Establishing Eco-design Guidelines for Hydrogen Systems and Technologies). Konzorcij sestavlja šest partnerjev, ki prihajajo iz Španije, Francije, Japonske in Slovenije. Triletni projekt, ki prične teči 1.1.2021 je vreden skoraj milijon evrov. Obravnaval bo ekološko (pre)oblikovanje zrelih tehnologij (PEMFC -gorivne celice s protonsko izmenjalno membrano) ter tehnologij v fazi razvoja TRL5 (SOE – elektrolizer s keramično membrano). Glavni del projekta bo torej usmerjen v eko-snovanje, z vključitvijo preostalih dveh stebrov trajnostnega razvoja – družbenega in gospodarskega. Rezultati projekta bodo predstavljali prvi mejnik za razvoj meril in smernic za okoljsko primerno zasnovo tehnologij v evropskem vodikovem sektorju.

Ekipa Laboratorija za termoenergetiko na Katedri za energetsko strojništvo bo pod vodstvom doc. dr. Mitje Morija vodila delovno skupino WP4, kjer bodo z uporabo metodologije študije življenjskih ciklov - LCA (Life Cycle Assessment, angl.), strategije ekološkega snovanja izdelkov ter poznavanja omejitev, okoljskih vplivov ter možnosti predelave kritičnih materialov skupaj z industrijskimi partnerji razvili in ovrednotili najprimernejše strategije eko-snovanja vodikovih tehnologij. Kot je povedal vodja projekta v Sloveniji doc. dr. Mitja Mori je »projekt plod dolgoletnega sodelovanja v različnih evropskih konzorcijih (FP7, H2020, LIFE) in domačih projektih (SPEV, Sinoda, HyMIV), ki so se v prvi vrsti ukvarjali z vodikovimi tehnologijami. Vzporedno pa smo zgradili mednarodno priznano bazo znanja iz metodologije vrednotenja okoljskih vplivov – LCA in pomembnosti le-teh v ekološkem snovanju tehnologij in izdelkov.«

Evropska komisija podpira ekološko oblikovanje kot ključni dejavnik za izpolnitev ciljev krožnega gospodarstva in ostalih zavez Evropske Unije do leta 2050, kot je opredeljeno v različnih dokumentih (EU Green Deal, New EU industrial strategy, EU Circular Economy Action Plan, itd.). eGHOST bo prispeval k umeščanju vodikovih tehnologij v ta kontekst z razvojem prve študije za vodikove tehnologije z načeli direktive eko-snovanja (European Ecodesign Directive).

d

logo Mori

Podatki o projektu

  • Vrednost projekta: 998.991,25 EUR
  • Začetek: 1. Januar 2021
  • Trajanje: 3 leta
  • Vključenost FS: LCA, eko-snovanje, kritični materiali
  • Partnerji: Fundacion IMDEA Energia (ŠPA), Commissariat a l energie atomique et aux energies alternatives (FRA), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo (SLO), The Institute of Applied Energy (JPN), Fundacion para el desarrollo de las nuevas tecnologias del hidrogeno en Aragon (ŠPA), SYMBIO (FRA)

nazaj na seznam