Best4Hy JE ŠE DRUGI USPEŠNO PRIJAVLJEN PROJEKT LABORATORIJA LTE V PROGRAMU OBZORJE 2020

datum: 11.01.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Tudi drugi uspešno dobljen projekt ekipe Laboratorija za termoenergetiko LTE na razpisu v programu Obzorje 2020 marca letos je povezan z vodikovimi tehnologijami. Projekt Best4Hy (SustainaBlE SoluTions FOR recycling of end of life Hydrogen technologies) je na nek način nadaljevanje projekta HyTechCycling (New technologies and strategies for fuel cell and Hydrogen Technologies in the phase of reCycling and dismantling http://hytechcycling.eu/), ki se je končal aprila 2019 in kjer je bil LTE prav tako udeležen kot pomemben partner.

Best4Hy je 3 letni projekt, v katerem bo 8 partnerjev iz Italije (koordinator), Francije, Slovenije, Nemčije in Estonije skušalo razviti, dodelati in ovrednotiti postopke reciklaže kritičnih materialov, elementov redkih zemelj ter kobalta in niklja kot dveh pomembnih materialov v proizvodnji vodikovih tehnologij. Projekt, ki je zelo povezan z reciklažno industrijo in proizvajalci vodikovih tehnologij, bo dal marsikateri odgovor glede primernosti uporabe recikliranih materialov v najpomembnejših delih vodikovih tehnologij. Seveda mora poleg tehnične ustreznosti material zadostiti tudi okoljskim standardom, ki so praviloma prednost integracije vodikovih tehnologij v energetske sisteme.

Obravnavani tehnologiji bosta PEMFC - gorivna celica s protonsko izmenjalno membrano in SOFC - trdno oksidna gorivna celica. Reciklažni postopki uporabljeni v zaključku življenjskega cikla bodo ovrednoteni s stališča tehnološke, ekološke in ekonomske učinkovitosti tako za primer klasičnega odprto-zančnega reciklažnega pristopa kot za primer krožnega gospodarstva, kjer se material vrne v osnovni proizvod. Materiali po reciklaži bodo ocenjeni in preverjeni glede kakovosti in tehnološke ustreznoisti za ponovno uporabo v PEMFC in SOFC tehnologijah. Projekt bo dal konkreten odgovor o potencialu krožnega gospodarstva za določene materiale (material circularity) v proizvodnji jedrnih vodikovih tehnologij.

Ekipa Laboratorija za termoenergetiko na Katedri za energetsko strojništvo bo pod vodstvom doc. dr. Mitje Morija vodila delovno skupino WP5, kjer bodo z uporabo metodologije študije življenjskih ciklov - LCA (Life Cycle Assessment, angl.) in metodologije ocene stroškov v življenjskem ciklu (Life Cycle Cost, angl.) pridobili in definirali ustrezne inventarje v celotnem življenjskem ciklu obravnavanih tehnologij in ovrednotili vse definirane strategije. Glavni cilj tega delovnega sklopa je ovrednotiti okoljske vplive in neto sedanje stroške vseh definiranih strategij v zaključku življenjskega cikla obravnavanih vodikovih tehnologij in izbrati najprimernejšo strategijo. Eden izmed končnih ciljev je tudi postavitev smernic za ekološko označevanje (Ecolabelling) vodikovih tehnologij.

Kot je povedal nosilec projekta v Sloveniji doc. dr. Mitja Mori je »projekt zelo jasno začrtan in bo skušal dati konkretne odgovore ali so reciklirani kritični materiali kot je npr. platina sploh (in v kolikšni meri) uporabni v proizvodnji jedrnih vodikovih tehnologij, kjer je kvaliteta materialov bistvenega pomena. Projekt Best4Hy je tesno povezan z reciklažno industrijo za kritične materiale in proizvajalci vodikovih tehnologij in bo kot tak ponujal nove priložnosti za Fakulteto za strojništvo.«

mori   mori  

logo Mori

Podatki o projektu Best4Hy

  • Vrednost projekta:  1,586 mio EUR
  • Začetek: 1. Januar 2021
  • Trajanje: 3 leta
  • Vključenost FS: LCA (life cycle assessment), LCC (life cost assessmet), energetska bilanca EoL (end-of-life) procesov, kritični materiali
  • Partnerji: Parco scientifico tecnologico per lambiente environment park Torino (ITA, koordinator), Commissariat a l energie atomique et aux energies alternatives (FRA), Politecnico di Torino (ITA), Hensel Recycling GmbH (NEM), Elringklinger AG (NEM), Aktsiaselts Elcogen (EST), RINA consulting (ITA), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo (SLO)

nazaj na seznam