IDENTIFIKACIJA NEKONSISTENTNIH MERITEV V FREKVENČNEM PODSTRUKTURIRANJU

datum: 13.01.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

arh

Raziskovalci Fakultete za strojništvo so predstavili novo metodo za identifikacijo konsistentnosti izmerjenih dinamskih lastnosti struktur. Ustaljene metode temeljijo na primerjavi eksperimentalnih meritev z rezultati numeričnih modelov, ki pa nujno ne odražajo realnega stanja strukture. Kot prvi so razvili metodo, ki omogoča, da se z uporabo metode dinamskega podstrukturiranja v frekvenčni domeni oceni konsistentnost posamezne meritve glede na preostale meritve v eksperimentalnem modelu. Predstavljena metoda je bila objavljena v eni od vodilnih znanstvenih revij na področju mehanskih sistemov ter procesiranja signalov Mechanical Systems and Signal Processing (IF=6.471). 

arh

Zagotavljanje konsistentnega eksperimentalnega odzivnega modela je ključnega pomena za natančno dinamsko analizo struktur. To pa je še posebej pomembno na področju dinamskega podstrukturiranja, kjer za odziv sklopljene strukture v dinamskem smislu združimo odzivne matrike posameznih podstruktur. Kakovost eksperimentalnih modelov se navadno preverja preko primerjave z numeričnimi modeli, ki pa pogosto ne odražajo realnega stanja. Razvita metoda omogoča identifikacijo kvalitete posamezne meritve, na osnovi primerjave z ostalimi meritvami v odzivnem modelu strukture. Metoda je v celoti razvita v frekvenčni domeni in temelji na oceni primernosti posamezne meritve glede na preostali eksperimentalni model. Ocena primernosti je izvedena s primerjavo realne meritve in njene rekonstrukcije, ki predstavlja projekcijo dinamskih lastnosti celotnega preostalega eksperimentalnega modela. Rekonstrukcija je izvedena z metodo sklapljanja ekvivalentnih modelov, ki temelji na metodi dinamičnega sklapljanja v frekvenčni domeni. Na praktičnem primeru sklapljanja je mogoče z uporabo omenjene metode opaziti znatno izboljšanje natančnosti rezultatov. To dokazuje, da ima metoda velik potencial za povečanje robustnosti eksperimentalnega sklapljanja v frekvenčni domeni.

arh3

Povezava do prispevka:

https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107562

 

nazaj na seznam