ENERGIJSKO UČINKOVITI PIEZOELEKTRIČNI AKTUATORJI ZA UPORABO V HIDRAVLIČNIH PREKLOPNIH VENTILIH

datum: 13.01.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

V Laboratoriju za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM) Fakultete za strojništvo UL so na področju razvoja piezoelektričnih aktuatorjev, namenjenih za uporabo v hidravličnih in pnevmatičnih ventilih, aktivni že več kot 20 let. Preboj na tem področju so dosegli z razvojem novega prototipa hidravličnega digitalnega ventila, za katerega so razvili energijsko učinkovit piezo aktuatorski sistem in je edinstven v svetovnem merilu. Povečanje energijske učinkovitosti proizvodnih strojev in sistemov pripomore k bolj ''zeleni, čisti'' proizvodnji je trenutno ena od glavnih prednostnih nalog Evrope. Eden od možnih načinov za povečanje energijske učinkovitosti hidravličnih in pnevmatičnih komponent in sistemov predstavlja uporaba piezoelektričnih aktuatorjev.  

Omenjeno raziskovalno delo je bilo predstavljeno v ugledni znanstveni reviji Journal of Cleaner Production (IF=7.246). Rezultati raziskav nakazujejo, da je možno zmanjšati električno energijo potrebno za krmiljenje digitalnih hidravličnih ventilov do 6 krat v primerjavi s konvencionalnimi preklopnimi ventili krmiljeni z elektromagneti. Razvoj takšnih visoko-dinamičnih in energijsko učinkovitih preklopnih piezo ventilov za uporabo v digitalni hidravliki je pripomoglo, da je digitalna hidravlika postala zanimiva na področju hidravličnih sistemov uporabljenih v izdelovalnih tehnologijah in v nekaterih primerih že uspešno zamenjuje proporcionalno in servo hidravliko.

Članek je dostopen na povezavi:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620347922?via%3Dihub

lasim

nazaj na seznam