FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UL JE (IZ)VOLILA NOVEGA DEKANA

V torek, 13. aprila 2021 so volilni upravičenci Fakultete za strojništvo volili novega dekana. Za funkcijo sta se potegovala dva kandidata, zaupanje pa je bilo s 63 % podporo volivcev izkazano prof. dr. Mihaelu Sekavčniku, predstojniku Katedre za energetsko strojništvo in vodji Laboratorija za termoenergetiko. Po uradnem imenovanju rektorja Univerze v Ljubljani bo prof. dr. Mihael Sekavčnik fakulteto vodil, zastopal in predstavljal v mandatnem obdobju od 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023.

dekan

Prof. dr. Mihael Sekavčnik na Fakulteti za strojništvo deluje že od leta 1993, njegovo fakultetno delovanje je bilo prekinjeno zgolj v času izvajanja podoktorskega projekta v Nemčiji ter med enoletnim delovanjem na razvojnih projektih v industriji (Energetika Ljubljana, TE-TOL). Od leta 2011 je vodja Laboratorija za Termoenergetiko, od leta 2014 je predstojnik Katedre za energetsko strojništvo. V mandatnem obdobju od 2011-2013 je bil prodekan za II. in III. stopnjo, od leta 2018 je senator, od leta 2016 pa vodja Alumni kluba Fakultete za strojništvo. 

V svojem programu dela izpostavlja postopno in trezno uresničevanje reform na področju pedagoškega, raziskovalnega in organizacijskega dela, ki so bile v zadnjem času sprejete v skladu s Strategijo FS in, ki temeljijo na doseganju vsestransko boljših rezultatih, s katerimi se bo Fakulteta za strojništvo etablirala kot vrhunska – v mednarodni prostor odprta – fakulteta, katere kadri in znanje bodo prepoznani, cenjeni in iskani v družbi doma in po svetu.  

Prof. dr. Mihael Sekavčnik je najpomembnejše izzive, ki jih je potrebno izpostaviti v naslednjem mandatnem obdobju, strnil v naslednjih poudarkih:

• Izvajanje Strategije FS 2019 – 2025 z analizo kazalnikov

• Začetek izvajanje prenovljenega študijskega programa s poudarkom na kvaliteti pedagoškega dela in dvoletnem prehodnem obdobju

• Mednarodno sodelovanje

• Digitalizacija poslovnih procesov na vseh ravneh

• Aktivnosti v povezavi z gradnjo nove FS

• Izboljševanje kvalitete pogojev za študij in kreativno raziskovalno delo študentov

• Zagotavljanje ustvarjalnega okolja za mlade asistente in raziskovalce, da bodo lahko napredovali tako strokovno kakor tudi znanstveno

• Povezovanje laboratorijev pri pedagoškem ter raziskovalnem delu

• Znanstvena odličnost

• Krepitev sodelovanja z gospodarstvom

• Medijska odmevnost in komuniciranje z javnostmi

V implementacijo zastavljenih ciljev bodo vključeni prav vsi zaposleni, še posebej pa dekanova ožja vodstvena ekipa, ki jo sestavljajo prof. dr. Janko Slavič, prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, prof. dr. Jernej Klemenc, prodekan za pedagoško dejavnost II. in III. stopnje ter izr. prof. dr. Franci Pušavec, prodekan za pedagoško dejavnost I. stopnje.

Prof. dr. Mihaelu Sekavčniku iskreno čestitamo za izkazano podporo s strani volivcev, njemu in njegovi ekipi pa želimo uspešno delo ter čim manj ovir na poti do zastavljenih ciljev.

dekan

 

 

 

 

 

nazaj na seznam