DRUGI KROG VOLITEV ZA REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA MANDATNO OBDOBJE 2021–2025

datum: 13.04.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Prof. dr. Gregor Majdič in prof. dr. Igor Papič (navedena sta po abecednem vrstnem redu priimkov) se bosta pomerila za položaj rektorja Univerze v Ljubljani v drugem krogu, ki bo v sredo, 21. aprila 2021. Nobeden od kandidatov namreč ni prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov. Volitev rektorja Univerze v Ljubljani se je udeležilo 18,4 odstotkov volilnih upravičenk in upravičencev.

Za položaj rektorja Univerze v Ljubljani so se potegovali štirje kandidati, v drugi krog sta se uvrstila prof. dr. Igor Papič in prof. dr. Gregor Majdič. Dr. Papič je prejel 35,5 odstotkov glasov (upoštevajoč uteži), dr. Majdič pa 29,7 odstotkov (upoštevajoč uteži). V prvem krogu sta sodelovala tudi prof. dr. Anton Ramšak, ki je prejel 26 odstotkov glasov (upoštevajoč uteži) in prof. dr. Igor Lukšič, ki je prejel 8,8 odstotkov (upoštevajoč uteži).

Drugi krog volitev rektorja bo v sredo, 21. aprila 2021. Zmagovalec bo imenovan za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025.

Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so potekale elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 45.639 volilnih upravičenk in upravičencev. Volitev se jih je udeležilo 8.387 ali 18,4 odstotke. Glede na tri skupine volilnih upravičenk in upravičencev, je bila najvišja udeležba v skupini visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke, visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, in sicer je znašala 63,3 odstotke. Sledi skupina strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke s 50,3 odstotki, najnižja udeležba pa je bila v skupini študentke in študenti 12,2 odstotka. Skupine imajo sicer različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

Vir: Univerza v Ljubljani 

nazaj na seznam