PROF. DR. MITJAN KALIN POSTAL ČLAN INŽENIRSKE AKADEMIJE SLOVENIJE

datum: 12.05.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Od ustanovitve in sprejetih ustanovnih članov leta 2006 je prof. dr. Mitjan Kalin prvi profesor Fakultete za strojništvo izvoljen za člana Inženirske akademije Slovenije (IAS) in sicer v znanstvenoraziskovalni razred. Inženirska akademija Slovenije je bila ustanovljena z zakonom decembra 2006 (Uradni list RS, št. 127/2006) in deluje v dveh razredih, znanstvenoraziskovalnem in razvojno-poslovnem razredu. V akademijo so izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi njihovih dosežkov s področja tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja novih tehnologij in izdelkov ter učinkovitega razvijanja industrijskih podjetij in drugih poslovnih subjektov.

Prof. dr. Mitjanu Kalinu iskreno čestitamo!

D

Prof. dr. Mitjan Kalin je redni profesor za področje tribologije in kontaktnega inženiringa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, vodja Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo ter predstojnik Katedre za tribologijo in sisteme vzdrževanja. Podoktorski študij je opravil na National Institute of Standards and Technology v ZDA. Od leta 2017 je pridruženi profesor na Luleå Technical University na Švedskem. Njegova raziskovalna področja so mehanizmi trenja in obrabe ter pojavi mejnih površinskih plasti in filmov na nano skali. Še posebej se posveča mazanju površinskih prevlek iz diamantu podobnega ogljika, kot eden pionirjev tega področja. Vodil je štirideset triletnih projektov, večinoma mednarodnih, od katerih je štiri evropske projekte koordiniral. O tem delu je objavil 160 znanstenih člankov in dve znanstveni monografiji pri mednarodni založbi ter bil 55-krat vabljeni predavatelj na priznanih konferencah po svetu. Že desetletje je glavni urednik revije Lubrication Science (Wiley), edine povsem specializirane SCI revije s področja mazanja. Od leta 2018 je podpredsednik svetovne tribološke organizacije International Tribology Council, ki združuje vsa tribološka nacionalna in strokovna združenja sveta. Po dveh štiri letnih mandatih kot prodekan je v obdobju 2017-2021 kot dekan vodil Fakulteto za strojništvo.

Nagrade:
2015 Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju molekularnega nadzora mazanja
2014 Naj 10 znanstvenih dosežkov Univerze v Ljubljani
2012 Redni član STLE, Society of Tribologists and Lubrication Engineers
2006 Zoisovo priznanje za pomembne dosežke s področja strojništva
2006 ASME Burt L. Newkirk nagrada za dosežke do 40. leta, American Society of Mechanical Engineers

nazaj na seznam