MODELNO POSODABLJANJE LOKALIZIRANIH PARAMETROV Z UPORABO METODE KORELACIJE DIGITALNIH SLIK

datum: 16.08.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Posodabljanje numeričnega modela za namen nadzorovanja stanja strukture ali izboljšanja reprezentacije strukture zahteva identifikacijo velikega števila parametrov. Meritve s hitro kamero imajo, z veliko prostorsko gostoto informacij a nizkim dinamičnim razponom, potencial za identifikacijo velikega števila parametrov v nasprotju z meritvami s pospeškomeri, kjer je prostorska gostota informacij nizka, dinamični razpon visok, strukturi pa dodajo maso. V tej raziskavi so bile uporabljene modalne oblike polnega polja pridobljene na podlagi meritev s hitro kamero, kar je privedlo do predoločenega optimizacijskega problema. Ker imajo meritve s hitro kamero nižji dinamski razpon kot meritve s pospeškomeri in ker je razmerje med uporabnim signalom in šumom nižje kjer je amplituda modalne oblike nizka, so bile uporabljene uteži, specifične za posamezno lokacijo na strukturi. Numerični in realni eksperiment sta pokazala, da pozicija pospeškomera vpliva na uspešnost posodabljanja, težava, ki se pri hitri kameri ne pojavi. Raziskava je pokazala, da modelno posodabljanje s pomočjo hitre kamere, zaradi prostorske predoločenosti, vrne znatno boljše rezultate kot posodabljanje na podlagi meritev s pospeškomeri.

GA

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108287

nazaj na seznam