NAKUP NOVE RAZISKOVALNE OPREME V VREDNOSTI 1,88 MILIJONA EVROV

datum: 13.12.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani bo v letu 2022 v načrtovano raziskovalno opremo, s katero bo dvigala tržni potencial slovenske industrije in nivo pedagoškega procesa, investirala 1,88 milijona evrov. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 20) bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sofinancirala nakup v skupni vrednosti 750 tisoč evrov.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je v skladu s svojim družbenim poslanstvom in s Strategijo razvoja FS do leta 2025 usmerila svoj razvoj v celovit spekter raziskovalnih, razvojnih, inovacijskih in pedagoških aktivnosti na področju zelene in digitalne transformacije. Tako smo svoje razvojne usmeritve popolnoma uskladili z razvojnimi trendi EU in hkrati ustvarili temelje za aktivno nosilno vlogo UL FS kot ene izmed ključnih nosilk zelene in digitalne transformacije RS. V zadnjih letih je UL FS pomembno investirala v vrhunsko raziskovalno opremo (1,2 milijona evrov v 2019, 1 milijon evrov v 2020 in 1,87 milijona evrov v 2021. Načrtovana raziskovalna oprema, ki bo realizirana v letu 2022, dopolnjuje Infrastrukturni program: Infrastrukturni center za sodobno strojništvo.

Raziskovalna oprema, ki jo bo fakulteta kupila s pomočjo sofinanciranja ARRS, med drugim obsega: nadgradnjo sistema za 3D tisk s selektivnim laserskim pretaljevanjem kovinskega prahu; laserski sistem z velikim razponom repeticije ultrakratkih bliskov s spremenljivo dolžino za raziskave v optodinamiki; ramanski spektrometer z optičnim mikroskopom; modularni sistem za karakterizacijo izotropnih in anizotropnih termičnih lastnosti aplikativnih multifunkcionalnih materialov; opremo za nadgradnjo naprednega 3D tiskalnika kovin; etalonski merilnik pretoka plina s pomičnim batom; pozicionirno-analitični sistem za laserske nano-obdelave; visoko natančni 3D mikro EDM CNC obdelovalni stroj; FTIR – spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo; optično-laserski sistem za karakterizacijo hitrostnih razmer v posebnih makro in mini fluidnih sistemih; stereolitografski DLP 3D tiskalnik z ločljivostjo 10um; opremo za raziskave pametnih 3D natisnjenih vibracijsko in temperaturno obremenjenih struktur; ter hitrotekočo video kamero.

 

nazaj na seznam