GRADNJA NOVE UL FS BO SOFINANCIRANA IZ EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV

datum: 22.12.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 

Predstavniki Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so se v petek, 17. decembra, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ob podpori rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorja Majdiča sestali z ministrico za šolstvo, znanost in šport dr. Simono Kustec, ministrom za digitalno preobrazbo RS Markom Borisom Andrijaničem in ministrom brez resorja, pristojnim za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvonkom Černačem. Osrednja tema srečanja je bila namenjena pregledu stanja projekta gradnje novega kompleksa UL Fakultete za strojništvo. Ministrica dr. Simona Kustec se je zavzela, da bo projekt sofinanciran tudi z naslova evropskih kohezijskih sredstev. Ministri pa so se s predstavniki fakultete še dogovorili za spremljanje nadaljnjih operativnih nalog za uspešno realizacijo projekta gradnje.

Z uvrstitvijo gradnje novega kompleksa UL FS v kohezijske projekte bi se gradnja predvidoma lahko pričela že prihodnje leto, končana pa naj bi bila nekje do leta 2025.

Za posluh pri reševanju prostorske problematike se na UL Fakulteti za strojništvo iskreno zahvaljujemo ministrici dr. Simoni Kustec, ministru Marku Borisu Andrijaniču in ministru Zvonku Černaču ter rektorju Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorju Majdiču.

fakul

Foto: Sadar+Vuga

______________________________________________________________________


UL Fakulteta za strojništvo nahaja v prostorih, ki so bili zgrajeni leta 1963, ko je fakulteto obiskovalo 600 študentov, zaposlenih pa je bilo okoli 150 ljudi. Danes fakulteto obiskuje več kot 1800 študentov, zaposlenih pa je okoli 400. Da je prostorska stiska res huda, priča dejstvo, da fakulteta že desetletja domuje v več stavbah. Te pa po večini niso več primerne za sodobno univerzitetno izobraževanje. Trenutno ima fakulteta na razpolago 18 tisoč kvadratnih metrov površin, na novi lokaciji pa bo prostora več kot dvakrat toliko. Nova stavba bo Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani omogočala izpolnjevanje svojega družbenega poslanstva in Strategije razvoja FS, da nudi celovit spekter raziskovalnih, razvojnih, inovacijskih in pedagoških aktivnosti na področju zelene in digitalne transformacije.

 

nazaj na seznam