14 MEST ZA MLADE RAZISKOVALCE V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/23

datum: 30.05.2022

kategorija: Sporočila za javnost

 

Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas v času doktorskega študija sodelujejo pri raziskovalnem delu. Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov, saj je program Mladi raziskovalci vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je za študijsko leto 2022/2023 predvidenih 14 mest za mlade raziskovalce. Razpis bo odprt 30. JUNIJA 2022.

Seznam mentorjev in tem usposabljanja za študijsko leto 2022/2023:

Programska skupina

Mentor Naslov teme
P2-0162 prof. dr. Božidar Šarler Razvoj vrhunskih mikrofluidnih sistemov za dostavo vzorcev v femtosekundni kristalografiji
P2-0182 doc. dr. Simon Oman Napoved utrujenostnih lastnosti polimernih kompozitnih materialov na podlagi poznanih materialnih lastnostih matrice in ojačitvenih vlaken
P2-0223 doc. dr. Matevž Zupančič Izboljšanje prenosa toplote pri vrenju z mikroteksturiranimi površinami v pogojih spremenljive težnosti
P2-0231 viš. znan. sod. dr. Tomaž Požar Določitev parametrov v EHD filmu za znižanje trenja
P2-0231 prof. dr. Mitjan Kalin Mehanizmi nastanka realne kontaktne površine
P2-0263 prof. dr. Miha Boltežar Hibridni digitalni dvojčki za diagnozo poškodovanosti z metodami strojnega učenja
P2-0264 doc. dr. Lidija Slemenik Perše Reološko in mehansko vedenje prevodnih polimernih kompozitov za fleksibilne naprave in senzorje
P2-0266 prof. dr. Franci Pušavec Digitalizacija obdelovalnih/odrezovalnih procesov z uporabo naprednih zaznaval
P2-0270 prof. dr. Rok Petkovšek Sistem za ultrahitro slikanje
P2-0270 doc. dr. Uroš Trdan Poobdelava površin izdelkov narejenih z aditivnimi tehnologijami WAAM ali SLM
P2-0392 izr. prof. dr. Matija Jezeršek Laserski sistem za učinkovito optodinamsko pretvorbo
P2-0401 doc. dr. Mitja Mori Vrednotenje kazalnikov trajnostnosti naprednih energetskih sistemov
P2-0401 doc. dr. Martin Petkovšek Eksperimentalno manipuliranje kavitacije preko lastnosti površin obtekajočega telesa
P2-0422 prof. dr. Matevž Dular Manipuliranje mikroskopskih kavitacijskih struktur za intenzifikacijo procesov

 

Obvestilo kandidatom in kandidatkam za mlade raziskovalce in raziskovalke glede letošnjega razpisa na Univerzi v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/

nazaj na seznam