14 MEST ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2022

Univerza v Ljubljani je 30. junija razpisala 100 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke. Kandidati prijavo oddajo elektronsko prek spletne aplikacije. Rok za prijavo je 13. julij 2022 do 13. ure.


Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je predvidenih 14 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke. Seznam mentorjev in tem si lahko ogledate v spodnji tabeli.

 

 

Programska skupina

Mentor Naslov teme  
P2-0162 prof. dr. Božidar Šarler Razvoj vrhunskih mikrofluidnih sistemov za dostavo vzorcev v femtosekundni kristalografiji Opis delovnega mesta
P2-0182 doc. dr. Simon Oman Napoved utrujenostnih lastnosti polimernih kompozitnih materialov na podlagi poznanih materialnih lastnostih matrice in ojačitvenih vlaken Opis delovnega mesta
P2-0223 doc. dr. Matevž Zupančič Izboljšanje prenosa toplote pri vrenju z mikroteksturiranimi površinami v pogojih spremenljive težnosti Opis delovnega mesta
P2-0231 viš. znan. sod. dr. Tomaž Požar Določitev parametrov v EHD filmu za znižanje trenja Opis delovnega mesta
P2-0231 prof. dr. Mitjan Kalin Mehanizmi nastanka realne kontaktne površine Opis delovnega mesta
P2-0263 prof. dr. Miha Boltežar Hibridni digitalni dvojčki za diagnozo poškodovanosti z metodami strojnega učenja Opis delovnega mesta
P2-0264 doc. dr. Lidija Slemenik Perše Reološko in mehansko vedenje prevodnih polimernih kompozitov za fleksibilne naprave in senzorje Opis delovnega mesta
P2-0266 prof. dr. Franci Pušavec Digitalizacija obdelovalnih/odrezovalnih procesov z uporabo naprednih zaznaval Opis delovnega mesta
P2-0270 prof. dr. Rok Petkovšek Sistem za ultrahitro slikanje Opis delovnega mesta
P2-0270 doc. dr. Uroš Trdan Poobdelava površin izdelkov narejenih z aditivnimi tehnologijami WAAM ali SLM Opis delovnega mesta
P2-0392 izr. prof. dr. Matija Jezeršek Laserski sistem za učinkovito optodinamsko pretvorbo Opis delovnega mesta
P2-0401 doc. dr. Mitja Mori Vrednotenje kazalnikov trajnostnosti naprednih energetskih sistemov Opis delovnega mesta
P2-0401 doc. dr. Martin Petkovšek Eksperimentalno manipuliranje kavitacije preko lastnosti površin obtekajočega telesa Opis delovnega mesta
P2-0422 prof. dr. Matevž Dular Manipuliranje mikroskopskih kavitacijskih struktur za intenzifikacijo procesov Opis delovnega mesta

 

Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas v času doktorskega študija sodelujejo pri raziskovalnem delu. Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov, saj je program Mladi raziskovalci vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Obvestilo kandidatom in kandidatkam za mlade raziskovalce in raziskovalke glede letošnjega razpisa na Univerzi v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/

nazaj na seznam