EVROPSKI TWINNING PROJEKT NA PODROČJU ADITIVNIH TEHNOLOGIJ

datum: 25.05.2022

kategorija: Sporočila za javnost

 

Raziskovalci na FS so pridobili v koordinatorstvo triletni evropski projekt Twinning, ki bo omogočil krepitev odličnosti Fakultete za strojništvo UL na področju aditivnih tehnologij (Strengthening the Excellence of Additive Manufacturing Capabilities – SEAMAC), popularno imenovano tudi 3D-tiskanje. V projekt sta vključena Laboratorij za alternativne tehnologije, ki ga vodi izr. prof. dr. Joško Valentinčič, in Laboratorij za sinergetiko, ki ga vodi prof. dr. Edvard Govekar.

valentincic-govekar

Aditivne tehnologije spodbujajo industrijski razvoj in omogočajo nove industrijske rešitve. Temelj polnega izkoriščanja potencialov teh tehnologij so človeški viri in projekt SEAMAC naslavlja prav njih. V sodelovanju s Technische Universiteat Bergakademie Freiberg in Technion - Israel Institute of Technology bodo naši raziskovalci krepili svoje znanje in kompetence na področju funkcionalnih materialov, izdelave s selektivnim laserskim pretaljevanjem (angl. Selective laser melting) in naknadne obdelavo za izboljšanje hrapavosti površin izdelkov s plazemskim elektrolitskim poliranjem (angl. Plasma electrolytic polishing). V okviru projekta bodo izvedena usposabljanja v okviru delavnic pri partnerjih projekta in s skupnimi močmi bodo organizirali tri poletne šole, vsako leto pri enem partnerju. Zadnja bo potekala na FS s ciljem, da se bodo poletne šole izvajale tudi po izteku projekta. Projektne aktivnosti obsegajo tudi sodelovanje na področju pridobivanja in vodenja projektov, saj se bo Služba za raziskovalno dejavnost na FS tesno povezala z ustreznimi službami pri partnerjih projekta. SEAMAC želi podpreti in nadgraditi administrativno enote te fakultete (oddelka), zlasti že omenjeno enoto in enoto za gospodarske zadeve in komuniciranje.

twinning-1

Evropska komisija v okviru Obzorje Evropa financira raziskovalne in inovacijske projekte za krepitev raziskav in invacij v Evropi. Ukrepi za razširitev sodelovanja in širjenje odličnosti (Widening participation and spreading excellence) v okviru programa Obzorje Evrope prispevajo h krepitvi raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti držav članic, pridruženih držav in najbolj oddaljenih regij. Projekti »Twinning« promovirajo odličnost na področju raziskav prek povezovanja in drugih aktivnosti za usposabljanje.  

logo

 

nazaj na seznam