Cool BatMan ZA UNIKATEN PRINCIP MAGNETOKALORIČNEGA HLAJENJA

datum: 22.07.2022

kategorija: Sporočila za javnost

 

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) je pridobil triletni projekt Cool BatMan v sklopu razpisa M-ERA.NET z naslovom Battery Thermal Management System Based on High Power Density Digital Microfluidic Magnetocaloric Cooling (Cool BatMan). Gre za konzorcij štirih kakovostnih inštitucij, kjer LAHDE nastopa kot vodilna organizacija. Konzorcij sestavljata dve raziskovalki in dva raziskovalca (uravnoteženost zastopanosti spolov):

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za Hlajenje in daljinsko energetiko, (dr. Urban Tomc)
  • Inštitut Josef Stefan, Odsek za elektronsko keramiko K5, (prof. dr. Hana Uršič Nemevšek)
  • Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, (dr. Maria Krautz)
  • Universitat de Barcelona, Department de Fisica de la Materia Condensada, (prof. dr. Lluis Mañosa)

 

Cool BatMan1

Slika 1: Potek projekta Cool BatMan

Cilj projekta Cool BatMan je vzpostaviti fundamentalno razumevanje dinamičnega toplotnega obnašanja dveh fizikalnih pojavov sklopljenih v kompaktni magnetokalorični hladilni napravi. Magnetokalorični material (posledično magnetokalorični efekt) bo združen s pojavom elektroomočenja na dielektriku (t.i. digitalna mikrofluidika), s čimer bodo izdelali unikaten princip magnetokaloričnega hlajenja, ki bi lahko bil v prihodnosti uporaben kot sistem toplotnega upravljanja baterij.

Skupina Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko bo poleg koordinacije projekta odgovorna za elektrohidrodinamično in termomagnetno numerično modeliranje novega predlaganega principa magnetokaloričnega hlajenja z implementacijo digitalne mikrofluidike. Rezultati modeliranja bodo podali pomembne napotke pri vmesnih korakih izdelave ter za končno izdelavo t.i. ''proof-of-concept'' eksperimentalne hladilne naprave, ki bo tudi končno izdelana in testirana na Fakulteti za strojništvo. 

Mreža M-ERA.NET je financirana s strani Evropske komisije in je bila ustanovljena z namenom povezovanja evropskih raziskovalnih programov in njihovega financiranja. Specifično se osredotoča na inovacije s področja funkcionalnih materialov, s čimer podpira smernice Zelenega dogovora.

Cool BatMan2

Slika 2: Dve potencialni obratovalni strategiji predlaganega novega principa magnetokaloričnega hlajenja z digitalno mikrofluidiko

M-ERA.net     MIZŠ

nazaj na seznam