EKSPERIMENTALNA RAZISKAVA ZRAČNEGA AKTIVNO-PASIVNEGA SISTEMA ZA HLAJENJE STAVB

datum: 30.08.2022

kategorija: Sporočila za javnost

 

Zaradi posledic globalnega segrevanja je hlajenje stavb z lahko nosilno konstrukcijo eden glavnih izzivov prihodnosti. Raziskava predstavlja aktivno-pasivni sistem (APS) s ploščami iz fazno spremenljivih snovi (PCM) integriranimi v notranjo stensko in stropno podkonstrukcijo, ki čez dan pasivno hladi notranji prostor. Avtorji raziskave Laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko so v sodelovanju rezultate objavljeni v reviji Sustainable Cities and Society (IF=10.696).

Ponoči se zračna reža aktivno prezračuje z namenom izboljšave procesa strjevanja PCM. APS smo eksperimentalno testirali v dveh enakih laboratorijskih komorah, v komori opremljeni s PCM (komori-A) in referenčni komori brez PCM (komori-B). Raziskali smo dve različni vrsti scenarijev. Prvi tip scenarija je ugotavljal hladilni učinek PCM v dnevnim ciklu, določen s temperaturno razliko dobljeno v središču komore B in komore A. V obe komori smo istočasno dodali enako količina toplote, ki smo jo krmili z nastavljeno temperaturo zraka v komori B (26 °C, 30 °C, 30 °C s sobnim prezračevanjem, 35 °C, testno referenčno leto (TRL) v Ljubljani, TRL v Rimu in vročinski val v Ljubljani). Drugi tip scenerija je ugotavljal čas strjevanja PCM v nočnem ciklu (temperatura vstopnega zraka (Tai) 15 °C, 16 °C in 17 °C). Rezultati so pokazali, da so plošče PCM zagotovile največji hladilni učinek pri scenariju z nastavljeno temperaturo v komori B na 35 °C. Popolno strjevanje PCM smo dosgli pri Tai 16 °C. Sistem je primeren za delovanje v poletnih razmerah v Sredozemlju.

Zavrl-slo

Slika: Skica laboratorijskih komor (levo) in komora opremljena s PCM notranja stena in strop (desno)

Članek je dostopen na: https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104031.

nazaj na seznam