Med investicijami s prednostno obravnavo skoraj vsi večji načrtovani projekti (Sta.si)

datum: 19.06.2020

kategorija: FS v medijih

 

Med investicijami s prednostno obravnavo tudi novogradnja Fakultete za strojništvo.

Med investicijami s prednostno obravnavo skoraj vsi večji načrtovani projekti.pdf

nazaj na seznam