Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - MARKO BOJINOVIĆ

11.06.2012


V ponedeljek, 11. 6. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Bojinoviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Numerièno modeliranje toplotnih razmer pri laserskem kaljenju

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

so-mentor: doc.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:  

prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Janez Možina

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v II/3-A.

 

 

 

Predstavitev dr. teme - MARKO BOJINOVIĆ

11.06.2012


V ponedeljek, 11.06.2012 ob 13:00 uri bo

 

 

MARKO BOJINOVIÆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Raèunalniško simuliranje procesov toplotne obdelave podevtektoidnega jekla z diodnim laserjem

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Boris Štok              

Somentor:  doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

·         prof. dr. Boris Štok

·         doc. dr. Nikolaj Mole

·         prof. dr. Janez Grum

·         prof. dr. Ladislav Kosec  (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Zagovor seminarja na III. stopnji - ANDREJ LOTRIČ

25.05.2012


 

V petek, 25. 5. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Lotriè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem SPTE z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

  

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

Predstavitev dr. teme - MARKO POLAJNAR

24.05.2012


V èetrtek, 24.05.2012 ob 08:00 uri bo

 

 

MARKO POLAJNAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv zdrsa med mazivom in površino na tribološke lastnosti mazanih kontaktov

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

·        prof. dr. Mitjan Kalin

·        izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·        doc. dr. Saša Novak Krmpotiè

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Predstavitev dr. teme - JURE JERINA

24.05.2012


V èetrtek, 24.05.2012 ob 09:00 uri bo

 

 

JURE JERINA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološke lastnosti trdih prevlek pri povišanih temperaturah

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin              

Somentor:   izr. prof. dr. Bojan Podgornik

 

 

 

Komisija:

 

·        prof. dr. Mitjan Kalin

·        izr. prof. dr. Bojan Podgornik

·        prof. dr. Iztok Golobiè

·        prof. dr. Vojteh Leskovšek

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Predstavitev dr. teme - JURE PETKOVŠEK

23.05.2012


V sredo, 23.05.2012 ob 13:30 uri bo

 

 

JURE PETKOVŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Prenos toplote pri mehurèkastem vrenju na tankih grelnikih

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Iztok Golobiè

 

 

 

 

Komisija:

 

  • prof. dr. Iztok Golobiè
  • prof. dr. Alojz Poredoš
  • izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ
  • prof. dr. Matjaž Hriberšek

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3B.

 

 

 

Predstavitve dr. tem za IDŠP Varstvo okolja

22.05.2012


Glej priponko

Priloge:
Predstavitev doktorskih tem na IDŠP VO

Družabni večer doktorskih študentov

18.05.2012


Družabni veèer doktorskih študentov

 

 

V èetrtek, 24. maja, ob 18.00, vabimo vse podiplomske in doktorske študente, mlade raziskovalce ter vse tiste, ki razmišljate o nadaljevanju podiplomskega študija, na družabni veèer, ki ga prireja Društvo mladih raziskovalcev Slovenije. Potekal bo na Fakulteti za elektrotehniko, v Ljubljani, v predavalnici P1. Osrednji dogodek veèera bo ogled filma

 

The PhD Movie

 

Film je nastal v okviru neodvisne produkcije in prikazuje v realno življenje prenesen spletni strip “Piled Higher and Deeper” avtorja Jorgeja Chama. Posnet je bil na Kalifornijskem tehniènem inštitutu. Prikazuje življenje štirih podiplomskih študentov in njihov napor z uèenjem, ljubeznijo in njihovim

raziskovalnim delom.

Napovednik filma: http://www.youtube.com/watch?v=SpZ5rS4KhOA

Po ogledu filma, predvidoma ob 19:20, sledi kratka izredna skupšèina društva in nato druženje ob prigrizkih in pijaèi.

Fakulteta za elektrotehniko se nahaja na Tržaški cesti 25, v Ljubljani.

Na družabni veèer še posebej lepo vabimo tudi vse tiste, ki še niste èlani Društva mladih raziskovalcev Slovenije in bi se nam želeli pridružiti!

 

Sledite: http://dmrs.posterous.com/ in http://www.facebook.com/events/310087422402929/.


 

Vljudno vabljeni!

 

Upravni odbor DMRS

Zagovor seminarja na III. stopnji - JAN SLUGA

14.05.2012


V ponedeljek, 21. 5. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Jan Sluga, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Informatizacija proizvodno-storitvenega sistema v mrežnem orodjarskem okolju

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Peter Butala

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Peter Butala

prof.dr. Karl Kuzman

prof.dr. Marko Starbek

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Predavanja pri predmetu Nevronske mreže

30.09.2010


Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2010/2011 obiskovati predmet Nevronske mreže pri izr.prof.dr. Edvardu Govekarju in doc.dr. Primožu Potoèniku, obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala

v zimskem semestru vsak torek od 10.00 do 11.30 ure in v èetrtek od 12.00 do 13.30 ure

v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana.

Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14B je Preval.

Prvo predavanje bo potekalo v torek, 26.10.2010.

Predavanja potekajo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni.