Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - ANDREJ LOTRIČ

25.05.2012


 

V petek, 25. 5. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Lotriè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem SPTE z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

  

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.