Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MARKO BOJINOVIĆ

11.06.2012


V ponedeljek, 11.06.2012 ob 13:00 uri bo

 

 

MARKO BOJINOVIÆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Raèunalniško simuliranje procesov toplotne obdelave podevtektoidnega jekla z diodnim laserjem

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Boris Štok              

Somentor:  doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

·         prof. dr. Boris Štok

·         doc. dr. Nikolaj Mole

·         prof. dr. Janez Grum

·         prof. dr. Ladislav Kosec  (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.