Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - MARKO BOJINOVIĆ

11.06.2012


V ponedeljek, 11. 6. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Bojinoviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Numerièno modeliranje toplotnih razmer pri laserskem kaljenju

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

so-mentor: doc.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:  

prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Janez Možina

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v II/3-A.