Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - mag. METOD ČUK

12.06.2012


V torek, 12.06.2012 ob 10.30 uri bo

 

 

METOD ÈUK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nosilnost fasadnih sendviè plošè z odprtinami

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

Somentor:   doc.  dr. Boris Jerman

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Franc Kosel

·      doc. dr. Boris Jerman

·      izr. prof. dr. Janez Kramar

·      prof. dr. Darko Beg

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.