Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - VANJA ČOK

18.06.2012


V ponedeljek, 18.06.2012 ob 13.00 uri bo

 

 

VANJA ÈOK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Vkljuèevanje metodologije Kansei inženiringa v proces razvoja izdelka

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik                  

Somentor:   doc. dr. Metoda Dodiè Fikfak

 

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Jožef Duhovnik

·       doc. dr. Metoda Dodiè Fikfak

·       prof. dr. Marko Starbek

·       doc. dr. Mihael Kline

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.