Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - VANJA ČOK

12.06.2012


V torek, 12. 6. 2012 ob 8.00 uri bo kandidatka

 

 

Vanja Èok, univ.dipl.oblik.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv èustev in metode Kansei inženiringa kot vzporednega dejavnika pri razvoju izdelka

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik,

izr.prof.dr. Roman Žavbi

prof. Saša J. Mächtig 

doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.