Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja (star program) - EDVARD HOFLER

13.06.2012


V sredo, 13. junija 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Edvard Höfler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Novi vidiki naèrtovanja in raèunskega hidrodinamiènega oblikovanja diagonalne turbine

 

 

Mentor:     izr.prof.dr. Anton Bergant

Somentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

Komisija:  

izr.prof.dr. Anton Bergant

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.