Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MARIJO TELENTA

02.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 2. 7. 2012 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Marijo Telenta, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pretok preko vetrovne zašèite pri razliènih konstrukcijah

 

Flow over Wind Barrier by different design

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Iztok Žun

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

Zagovor seminarja - GREGOR TAVČAR

22.06.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 6. 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raèunsko uèinkovit hibriden 3D analitièno-numerièen pristop k modeliranju transporta snovi v gorivnih celicah s protonsko izmenjalno membrano

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik  

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

Predstavitev dr. teme - MARKO BEK

21.06.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 21.06.2012 ob 07.30 uri bo

 

 

MARKO BEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem za zmanjšanje vibracij in hrupa železniških tirov

 

Railroad vibration and noise reduction system

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Igor Emri

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Igor Emri

·      prof. dr. Miha Boltežar

·      prof. dr. Mirko Èudina

·      doc. dr. Nikola Holeèek (Gorenje, d.d.)

·      prof. dr. Arkady S. Voloshin (Lehigh University, USA)

 

 

Predstavitev bo v II/3A in bo potekala v angleškem jeziku.

 

 

Predstavitev dr. teme - MARIJO TELENTA

19.06.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. 6. 2012 ob 8.00 uri bo

 

 

MARIJO TELENTA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vetrovna zašèita cestnega profila

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Jožef Duhovnik

·      prof. dr. Ivan Prebil

·      prof. dr. Franc Kosel

·      prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

Zagovor seminarja - LIDIJA RIHAR

15.06.2012


 

 

V petek, 15. 6. 2012 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Lidija Rihar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Osvajanje individualnega in serijskega izdelka

 

 

mentorja:     prof.dr. Marko Starbek

somentorja:    izr.prof.dr. Janez Kušar

 

komisija: 

prof.dr. Marko Starbek,

izr.prof.dr. Janez Kušar,

prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Predstavitev dr. teme - TINE SELJAK

15.06.2012


OBVESTILO

 

V petek, 15. 6. 2012, ob 13.00 uri bo

 

 

TINE SELJAK

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba inovativnega lignoceluloznega biogoriva za pogon turbinskih motorjev z notranjim zgorevanjem

 

 

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

Somentor: doc. dr. Matjaž Kunaver

 

 

Komisija:

-       izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

-       doc. dr. Matjaž Kunaver

-       prof. dr. Branko Širok

-       izr. prof. dr. Andrej Senegaènik

 

 

 

Predstavitev bo potekala v predavalnici II/3-A.

 

 

Predstavitev doktorske teme - TINE SELJAK

15.06.2012


OBVESTILO

 

V petek, 15. 6. 2012, ob 13.00 uri bo

 

 

TINE SELJAK

 

Javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba inovativnega lignoceluloznega biogoriva za pogon turbinskih motorjev z notranjim zgorevanjem

 

 

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

Somentor: doc. dr. Matjaž Kunaver

 

 

Komisija:

-        izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

-        doc. dr. Matjaž Kunaver

-        prof. dr. Branko Širok

-        izr. prof. dr. Andrej Senegaènik

 

 

 

Predstavitev bo potekala v predavalnici II/3A.

 

Predstavitev dr. teme - JAN ŠKOFIC

12.06.2012


V torek, 12.06.2012 ob 10.30 uri bo

 

 

JAN ŠKOFIC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija vibro-akustiènega obnašanja mehatronskih sistemov s koraènim motorjem

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      prof. dr. Janez Diaci

-      prof. dr. Borut Zupanèiè

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

Zagovor seminarja na III. stopnji - GEORGIJE BOSIGER

11.06.2012


V ponedeljek, 11. 6. 2012 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Georgije Bosiger, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optodinamski pojavi pri ablaciji z adaptivno vodenim laserjem Er:YAG

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci

prof.dr. Janez Možina

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

 

Predstavitve tem na IDŠP - Varstvo okolja

05.06.2012


Delavnica: Podjetni mladi raziskovalci

14.01.2011


Obvestilo glede delavnice: "Podjetni mladi raziskovalci" je objavljeno na spletni strani Fakultete za strojništvo: 

http://www.fs.uni-lj.si/ v rubriki Obvestila za študente