Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - GREGOR TAVČAR

22.06.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 6. 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raèunsko uèinkovit hibriden 3D analitièno-numerièen pristop k modeliranju transporta snovi v gorivnih celicah s protonsko izmenjalno membrano

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik  

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.