Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MARKO BEK

21.06.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 21.06.2012 ob 07.30 uri bo

 

 

MARKO BEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem za zmanjšanje vibracij in hrupa železniških tirov

 

Railroad vibration and noise reduction system

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Igor Emri

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Igor Emri

·      prof. dr. Miha Boltežar

·      prof. dr. Mirko Èudina

·      doc. dr. Nikola Holeèek (Gorenje, d.d.)

·      prof. dr. Arkady S. Voloshin (Lehigh University, USA)

 

 

Predstavitev bo v II/3A in bo potekala v angleškem jeziku.