Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - ROK SIMIČ

12.07.2012


V èetrtek, 12. 7. 2012 ob 8. uri bo kandidat

 

 

Rok Simiè, univ.dipl.fiz.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèanje nastanka mejnih filmov z adsorpcijo alkoholov in mašèobnih kislin

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Janez Možina,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Predstavitev dr. teme - LIDIJA RIHAR

12.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 12. 7. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

LIDIJA RIHAR

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Generalizirani model soèasnega osvajanja izdelka

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek                    

Somentor:  izr. prof. dr. Janez Kušar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Marko Starbek

-      izr. prof. dr. Janez Kušar

-      izr. prof. dr. Roman Žavbi

-      prof. dr. Andrej Polajnar (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

Predstavitev dr. teme - TADEJ KRANJC

04.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2012 ob 09.30 uri bo

 

 

TADEJ KRANJC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija dinamiènega obnašanja kompleksnih struktur z uporabo analize specifiène deformacije

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   doc. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      doc. dr. Janko Slaviè

-      prof. dr. Franc Kosel

-      prof. dr. Igor Planinc  (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

 

Predstavitev dr. teme - KNEZ LUKA

04.07.2012


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2012 ob 08.00 uri bo

 

 

LUKA KNEZ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Dinamska karakterizacija sistema dlan-roka ter njegova vibroizolacijska zašèita

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   doc. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      doc. dr. Janko Slaviè

-      prof. dr. Franc Kosel

-      izr. prof. dr. Marija Hribernik (UL, MF)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

Predstavitev dr. teme - KLEMEN RUPNIK

04.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2012 ob 08.00 uri bo

 

 

KLEMEN RUPNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj termiènega merilnika masnega toka

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ                   

Somentor:   doc. dr. Jože Kutin

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      doc. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Dušar Fefer (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

Predstavitev dr. teme - JAN SLUGA

02.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 2. 7. 2012 ob 10.00 uri bo

 

 

JAN SLUGA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Informacijska podpora storitveni mreži orodjarn

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Peter Butala

 

 

 

 

Komisija:

 

-          izr. prof. dr. Peter Butala

-          prof. dr. Marko Starbek

-          prof. dr. Karl Kuzman

-          prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

Predstavitev dr. teme - MATIC TEPEŠ

02.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 2. 7. 2012 ob 11.30 uri bo

 

 

MATIC TEPEŠ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvojni model orodjarne bodoènosti

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Kopaè             

Somentor:   doc. dr. Peter Krajnik

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Kopaè

-      doc. dr. Peter Krajnik

-      prof. dr. Marko Starbek

-      prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

Predstavitev dr. teme - TILEN THALER

02.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 2. 7. 2012 ob 13.00 uri bo

 

 

TILEN THALER

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija in optimizacija procesa odrezavanja na dvostebrni traèni žagi

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Edvard Govekar                

Somentor:   prof. dr. Janez Kopaè

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Edvard Govekar

-          prof. dr. Janez Kopaè

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

 

Predstavitev dr. teme - JOAMIN GONZALEZ GUTIERREZ

22.06.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22.06.2012 ob 09:00 uri bo

 

 

JOAMIN GONZALEZ GUTIERREZ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Èasovno odvisne lastnosti polimerno-kovinskih kompozitov za uporabo v tehnologijah brizganja

 

Time-dependent properties of polymer-metal composites for powder injection molding applications

 

 

Mentor:       prof. dr. Igor Emri

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Igor Emri

·       prof. dr. Karl Kuzman

·       prof. dr. Alojzij Sluga

·       prof. dr. Crispulo Gallegos (University of Huelva)

 

 

Predstavitev bo v II/3B in bo potekala v angleškem jeziku.

 

Piknik doktorskih študentov

15.06.2012


Piknik doktorskih študentov

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vabi vse doktorske študente na vsakoletni piknik doktorskih študentov, ki bo 28. junija 2012, od 16. ure dalje, na piknik prostoru v Dragomlju pri Domžalah (5 km iz Ljubljane, ob avtocesti LJ-MB). Povezava do zemljevida: http://goo.gl/maps/6Rzd

Na piknik ste vabljeni VSI doktorski in podoktorski študentje, ne glede na to, ali ste zaposleni kot mladi raziskovalci, mladi raziskovalci iz gospodarstva ali kot asistenti ipd.

KAJ ÈE NAS UJAME DEŽ?
Niè zato, piknik prostor je pod streho, zato našega druženja ne more pokvariti niti lokalna ploha.

ÈEMU?
Sprošèeno druženje in navezovanje stikov z drugimi doktorskimi študenti.

KAJ BOMO POÈELI?
Poleg kramljanja ob dobrotah z žara, so na voljo tudi športne aktivnosti. Na razpolago igrišèe za odbojko na mivki, koš za košarko in travnate površine za ostalo (mali nogomet, badminton...). Žoge, loparje za badminton in podobno, prinesite s seboj!

KOLIKO ME BO STALO?
Ker je potrebno nakupiti hrano v naprej moramo zanesljivo vedeti koliko se nas bo zbralo. Zato zaradi resnosti prijave zbiramo prispevke v višini 5 EUR na prijavo. Informacije o plaèilu prispevka prejmete po e-pošti zato na spodnjo prijavnico prosim vnesite svoj pravi e-poštni naslov.

KAKO SE PRIJAVIM?

Ker je potrebno nakupiti hrano v naprej moramo zanesljivo vedeti koliko se nas bo zbralo. Zato se na piknik predhodno prijavite preko spodnjega obrazca najkasneje do 23. Junija 2012.

·         Obrazec za prijavo: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhFbVNOYWxhQVMyUTB1ZFlhWkcwVnc6MQ

 

Upamo, da se zberemo v èim veèjem številu!

 

Upravni odbor DMRS

 

Zagovor seminarja na III. stopnji - Martin Česnik

15.06.2011


O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 20. 6. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Martin Èesnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj sistema za spremljanje modalnih parametrov dinamskega sistema v realnem èasu ob soèasnem harmonskem vzbujanju

 

 

 

Mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici III/3-A.