Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - KLEMEN RUPNIK

04.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2012 ob 08.00 uri bo

 

 

KLEMEN RUPNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj termiènega merilnika masnega toka

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ                   

Somentor:   doc. dr. Jože Kutin

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      doc. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Dušar Fefer (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.