Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - TILEN THALER

02.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 2. 7. 2012 ob 13.00 uri bo

 

 

TILEN THALER

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija in optimizacija procesa odrezavanja na dvostebrni traèni žagi

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Edvard Govekar                

Somentor:   prof. dr. Janez Kopaè

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Edvard Govekar

-          prof. dr. Janez Kopaè

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.