Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATIC TEPEŠ

02.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 2. 7. 2012 ob 11.30 uri bo

 

 

MATIC TEPEŠ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvojni model orodjarne bodoènosti

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Kopaè             

Somentor:   doc. dr. Peter Krajnik

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Kopaè

-      doc. dr. Peter Krajnik

-      prof. dr. Marko Starbek

-      prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.