Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - TADEJ KRANJC

04.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2012 ob 09.30 uri bo

 

 

TADEJ KRANJC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija dinamiènega obnašanja kompleksnih struktur z uporabo analize specifiène deformacije

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   doc. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      doc. dr. Janko Slaviè

-      prof. dr. Franc Kosel

-      prof. dr. Igor Planinc  (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.