Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LIDIJA RIHAR

12.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 12. 7. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

LIDIJA RIHAR

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Generalizirani model soèasnega osvajanja izdelka

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek                    

Somentor:  izr. prof. dr. Janez Kušar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Marko Starbek

-      izr. prof. dr. Janez Kušar

-      izr. prof. dr. Roman Žavbi

-      prof. dr. Andrej Polajnar (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.